Presentatie: natuur en landschap in de energietransitie

Presentatie: natuur en landschap in de energietransitie

Dertig energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) kan worden opgewekt. Wat zijn de beste alternatieven voor het vervuilende aardgas? En hoe kunnen we die implementeren ? In zogeheten Regionale Energiestrategieën (RES-sen) beschrijven de energieregio’s hun keuzes. Een goede zaak, die wordt ondersteund door de Natuur en Milieufederaties. Maar – zo vinden zij – er zou hierbij meer aandacht moeten zijn voor ecologische en landschappelijke waarden. Samen met de Wageningen University & Research brachten zij de publicatie ‘Natuur & Landschap in de RES – Bouwen aan een natuurinclusieve energietransitie’ uit. Die wordt op dinsdag 6 oktober online gepresenteerd. Interesse? Meld je aan!

23 september 2020

In heel Nederland wordt hard gewerkt aan de Regionale Energie strategieën. Een enorme klus! De Natuur en Milieufederaties (NMF’s) leveren hier samen met de partners van de Participatiecoalitie actief een bijdrage aan, zodat de regionale energieplannen maatschappelijk gedragen en zorgvuldige ingepast worden. Maar wij vinden dat het nog beter kan. Ecologische en landschappelijke waarden worden nog onvoldoende meegenomen in de concept RES’en.

Bouwen aan een natuurinclusieve energietransitie
Om de 30 RES-regio’s te helpen natuur en landschap op gefundeerde en transparante wijze een plek te geven in de RES hebben we in samenwerking met Wageningen University & Research (WUR) de publicatie ‘Natuur & Landschap in de RES – Bouwen aan een natuurinclusieve energietransitie’ ontwikkeld. Op dinsdag 6 oktober van 15.00 tot 16.00 uur wordt de publicatie online gepresenteerd.

De auteurs, Rinske Scheifes en Gerben de Vries, zullen een toelichting geven op de opzet en het gebruik van de publicatie. Dirk Oudes (WUR) zal vanuit zijn eigen (onderzoeks)ervaringen een bijdrage verzorgen. De publicatie wordt vervolgens uitgereikt aan Jan Jacob van Dijk (voorzitter sectortafel Elektriciteit en oud-gedeputeerde). Ten slotte is er via een Q&A gelegenheid tot het stellen van vragen en het delen van reflecties. De presentatie van de bijeenkomst is in handen van Annie van de Pas (netwerkdirecteur Natuur en Milieufederaties). Deelname is gratis. Bij de aftrap van de presentatie zorgen wij ervoor dat de publicatie bij jou op de digitale deurmat verschijnt, zodat je deze na de bijeenkomst op je gemak kunt doorlezen.

Meld je nu aan


Over de publicatie
Om klimaatverandering tegen te gaan en hier als Nederland een bijdrage aan te leveren, is het halen van de doelen uit het Klimaatakkoord belangrijk. Dit leidt ook in de RES’en tot het zoeken en sluiten van moeilijke compromissen tussen enerzijds het behalen van het doelbereik met hernieuwbare energie op land, en anderzijds het beschermen van natuur en landschap. Het is voor een succesvolle RES 1.0 (juli 2021) belangrijk dat er een gefundeerde en transparante afweging plaatsvindt, waarbij niet gedacht wordt in een ‘of-of’ maar actief gezocht wordt naar een ‘en-en’ die beide kanten van de medaille versterkt. Met de publicatie ‘Natuur & Landschap in de RES – Bouwen aan een natuurinclusieve energietransitie’ bieden we een afwegingskader waarmee betrokkenen bij de RES’en aan de slag kunnen. Op 6 okt verschijnt de publicatie.

Voor meer informatie neem je contact op met: