Natuur is gezond, blijkt ook tijdens provinciale verkiezingen

16 maart 2015

Natuur is gezond, blijkt ook tijdens provinciale verkiezingen

Veel partijen die meedoen aan de provinciale verkiezingen in Zuid-Holland geven in hun verkiezingsprogramma het belang van natuur voor gezondheid en welzijn aan. Dat blijkt uit het Groene Kieskompas van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH).

CDA, CU, D66, GL, PvdA, PvdD, SGP en SP leggen in hun programma allemaal het verband tussen natuur en gezondheid en welzijn. Alleen bij de PVV, VVD en 50Plus wordt deze koppeling niet gemaakt.

Op het www.groenekieskompas.nl kunnen kiezers zien hoe de Zuid-Hollandse partijen scoren op de thema’s natuur, landschap, ruimte, duurzaamheid en energie aan de hand van een aantal stellingen. Eén van deze stellingen heeft betrekking op de bijdrage van natuur aan welzijn en gezondheid. De PvdD maakt de koppeling tussen natuur en gezondheid het meest concreet doordat zij in hun verkiezingsprogramma voorstellen om een structuurvisie op te stellen waarin zowel natuur en landschap als volksgezondheid uitgangspunten zijn.

De NMZH vindt het belangrijk dat de koppeling tussen natuur en gezondheid gemaakt wordt. Steeds meer onderzoeken onderstrepen de positieve invloed van natuur op de gezondheid. De natuur werkt stress- en aandachtsherstellend en nodigt bovendien uit tot bewegen. Uit onderzoek van KPMG blijkt dat natuur naast verlaging van de ziektekosten ook een aanzienlijke verlaging van de arbeidskosten kan betekenen.