Natuur- en milieuorganisaties: “Uitwerking energiebeleid nog erg mager”

29 november 2017

Natuur- en milieuorganisaties: “Uitwerking energiebeleid nog erg mager”

In de week van 11 december wordt de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat besproken. Hierin komen de hoofdlijnen van het klimaat- en energiebeleid uitgebreid aan de orde. Aanleiding voor de natuur- en milieuorganisaties om hun indrukken van het regeerakkoord en de begroting in een brief met de kamerleden te delen.

Nu een nieuwe regering is aangetreden, delen Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Provinciale Natuur- en Milieufederaties, NVDE en ODE-Decentraal en De Groene Zaak graag hun indrukken van het Regeerakkoord (RA) en de Begroting voor 2018. Hoewel de CO2-reductieambitie en de intentie die vast te leggen in een Klimaatwet goede aanknopingspunten bieden, is de uitwerking nog onvoldoende en niet altijd gericht op echte veranderingen. Volgens de natuur- en milieuorganisaties valt staat de intentie om meer uitgewerkte plannen vast te leggen in een volgend klimaat- en energieakkoord met de ruimte die partijen krijgen voor nieuwe keuzes.

De volledige reactie kunt u hier lezen >

Bron: Natuur en Milieufederaties