Natuur- en milieuorganisaties kritisch over CO2-opslag (CCS)

11 juni 2018

Natuur- en milieuorganisaties kritisch over CO2-opslag (CCS)

Volgens het kabinet is de opslag van CO2 essentieel om de afgesproken CO2-reductie van 49% in 2030 te halen. Milieu-en natuurorganisaties, waaronder Greenpeace en de stichting Natuur & Milieu, zijn daar sceptisch over. Zij verwijzen naar de bevindingen uit een vandaag verschenen rapport over CCS (Carbon Dioxide Capture and Storage), dat in opdracht van Greenpeace werd opgesteld.

Uit dit rapport blijkt dat er wereldwijd nog weinig erg ervaring is met de opslag van CO2. Er zijn nu slechts 17 projecten, die technisch anders in elkaar zitten dan de Nederlandse plannen, en waarvan het meest aangehaalde project, het Sleipner-veld in Noorwergen, met lekkage door scheuren kampt. Alle 4 meest recente CO2-projecten slaan elk hoogstens 1 MT CO2 op. De natuur- en milieuorganisaties vinden het kabinet dan ook erg ambitieus met zijn plannen om 2-5 megaton probleemloos op te kunnen slaan.

Daarnaast blijkt uit het rapport dat de kosten van CO2-opslag hoger zijn dan het kabinet beraamt. En er is veel energie nodig voor CCS.

De natuur- en milieuorganisaties willen het klimaatakkoord niet op voorhand laten klappen als CO2-opslag erin wordt opgenomen. Maar de opslag zou minimaal moeten zijn en moeten voldoen aan strikte criteria.