Natuur en Milieufederaties worden kennispartner van Coöperatief Energieplatform van Energie Samen en Rabobank

Natuur en Milieufederaties worden kennispartner van Coöperatief Energieplatform van Energie Samen en Rabobank

De Natuur en Milieufederaties (NMF) hebben een intentieverklaring ondertekend met Energie Samen en de Rabobank. We gaan samenwerken aan de ontwikkeling van een Coöperatief Energieplatform.

9 augustus 2021

v.l.n.r. Rogier Raaijmakers (Rabobank), Annie van de Pas (NMF) en Siward Zomer (Energie Samen).

 

Wij delen de visie dat een sterke coöperatieve energiesector bijdraagt aan de versnelling van de energietransitie. Daarnaast steunen we hiermee het Klimaatakkoord waarmee gestreefd wordt naar minimaal 50% eigendom van de productie van de lokale omgeving.

Energie van Utrecht
We vinden dat de coöperatieve energiesector verder kan worden versterkt en verbonden. Dit kan door op schaal en op een gestructureerde en gestandaardiseerde wijze zowel kennis, kapitaal als kracht te bieden. Dit doen we in aanvulling op al bestaande initiatieven en ieder vanuit zijn eigen kracht en positie.

Energie van Utrecht ging ons voor, vanuit de positie als projectbureau, als eerste kennispartner van het coöperatief energieplatform. We willen samen naar een landelijk opererend en dekkend platform toewerken vanuit een regionale pilot in Utrecht.

Klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis zijn onafscheidelijk
Wij willen de komende jaren, naast een maatschappij-inclusieve aanpak, flinke stappen zetten in een natuurinclusieve energietransitie. We willen hoogwaardige natuur zoveel mogelijk ontzien en een plus zetten op gebieden met lage natuurwaarden. We zien hier voor ons een belangrijke rol weggelegd om energiecoöperaties daarbij te helpen met kennis, voorbeelden en expertise.

Deze kennis en expertise zal door energiecoöperaties als gebruikers van het platform bijdragen aan verdere professionalisering en worden toegepast bij projectontwikkeling.

Voor nadere informatie, neem contact op met: