Natuur en Milieufederaties: stikstofdoelen overeind, natuur kan niet wachten

Natuur en Milieufederaties: stikstofdoelen overeind, natuur kan niet wachten

De Natuur en Milieufederaties laten er geen misverstand over bestaan: het huidige kabinetsdoel moet overeind blijven en we moeten snel aan de slag om dat doel te halen.

29 maart 2023

Het doel om in 2030 de stikstofuitstoot te halveren staat wat de Natuur en Milieufederaties betreft fier overeind. Hier lijkt enige verwarring over ontstaan naar aanleiding van de berichtgeving over de formatie in Drenthe bij NOS/Nieuwsuur vandaag. Vasthouden aan de stikstofdoelen betekent duidelijkheid en ambitie – en zijn bittere noodzaak om te kunnen sturen op het herstellen van onze natuur. De Natuur en Milieufederaties maken zich zorgen over de voortgang die de provincies maken in de aanpak van de stikstofproblematiek. Zij moeten voor 1 juli hun plannen van aanpak opleveren.

Klip en klaar is dat de 12 provinciale Natuur en Milieufederaties in de dagelijkse praktijk zien dat we aan de slag moeten. We moeten nu echt versnellen en in de provincies samen met partijen aan het werk. Gelukkig zien wij dat er veel boeren zijn die de omslag willen maken om te vergroenen.

Het is nu tijd voor actie, liever gisteren dan vandaag. De natuur en ook de boeren en de woningbouw kunnen niet langer wachten.