Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland steunt standpunt provincie over onderzoek ultrafijnstof Rotterdam-The Hague Airport

11 februari 2015

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland steunt standpunt provincie over onderzoek ultrafijnstof Rotterdam-The Hague Airport

De provincie Zuid-Holland gaat er bij Staatssecretaris Mansveld op aandringen dat de uitstoot van ultrafijnstof door opstijgende vliegtuigen van Rotterdam – The Hague Airport (RTHA) onderzocht wordt. Dat zegt het College van Gedeputeerde Staten in antwoord op vragen van Provinciale Staten. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) alarmeerde onlangs ook al dat de gezondheid van omwonenden mogelijk in het geding is door de uitstoot van ultrafijnstof van het vertrekkende vliegverkeer van RTHA. De NMZH steunt het standpunt van de provincie dat onderzoek nodig is dan ook van harte.

Gezondheidsrisico’s

Uit onderzoek rond Schiphol waarover TNO eind 2014 publiceerde bleek dat opstijgende vliegtuigen veel hogere concentraties ultrafijnstof veroorzaken dan tot nu toe altijd werd aangenomen. Ultrafijnstof vormt een risico voor de gezondheid van omwonenden omdat dit ontstekingen in het lichaam kan veroorzaken. Dit kan leiden tot longaandoeningen, hart- en vaatziekten, kanker en hersenschade en een lagere levensverwachting van omwonenden. Naar aanleiding van het onderzoek van TNO heeft Staatssecretaris Mansveld de Tweede Kamer toegezegd een vervolgonderzoek uit te laten voeren. Naar aanleiding van Statenvragen is duidelijk geworden dat de provincie Zuid-Holland aan zal dringen om bij het vervolgonderzoek naast Schiphol ook andere luchthavens, waaronder RTHA, te betrekken.

Uitbreidingsplannen RTHA

De NMZH is blij dat de provincie deze boodschap naar Staatssecretaris Mansveld zal gaan communiceren. De luchthaven RTHA heeft namelijk plannen om het aantal vluchten fors uit te gaan breiden. Hierover zal in 2015 een besluit worden genomen. De NMZH vindt dat dit besluit pas op een zorgvuldige wijze genomen kan worden als er duidelijkheid is over de omvang en concentraties van de uitstoot van ultrafijnstof en de gevolgen hiervan voor de gezondheid van omwonenden.

Downloads