NMZH start Weidoptie-campagne om weidevogels te redden

9 november 2015

NMZH start Weidoptie-campagne om weidevogels te redden

Het gaat slecht met de weidevogels. Dat horen wij al jaren. Als hierin geen verbetering komt  verdwijnen de weidevogels uit Zuid-Holland. Om dit te voorkomen start de NMZH vandaag de campagne Weidoptie. Op de website www.weidoptie.nl kunnen inwoners van Zuid-Holland een weidevogel adopteren.
Met de opbrengsten van de campagne worden zonnepompen en  zaadmengsels aangeschaft om het leefgebied van de weidevogels te verbeteren, zodat ook toekomstige generaties kunnen genieten van weidevogels.

In een mooi en gezond landschap nemen weidevogels vanouds een belangrijke plek in. Maar de weidevogels in het boerenland hebben het tegenwoordig zwaar. De ooit zo bloemrijke weides vol weidevogels, kuikens en vredig grazende koeien zijn steeds minder te zien. Het aantal weidevogels in Zuid-Holland neemt jaarlijks met ongeveer 5% per jaar af. Hierdoor dreigen de weidevogels zelfs helemaal te verdwijnen uit het boerenland.

Weidoptie ondersteunt groene boeren

Maar het verdwijnen van het mooie landschap vol bloemen en vogels kan nog worden voorkomen. Steeds meer boeren zijn bereid hun intensieve landbouwbedrijf te veranderen in een bedrijf waarop ook ruimte is voor natuur en landschap. Deze groene boeren willen zorgen voor een kruidenrijk grasland met een natte bodem waar weidevogels en hun kuikens goed kunnen overleven. Het combineren van de zorg voor weidevogels met een agrarische bedrijfsvoering is echter een moeilijke opgave.  Samen met de inwoners van Zuid-Holland wil de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland de groene boeren daarbij gaan helpen.

Doe mee

Met de opbrengsten van de campagne worden zonnepompen en zaadmengsels aangeschaft die aan de groene boeren beschikbaar worden gesteld voor de aanleg van vochtig en kruidenrijk grasland.

Helpt u mee de weidevogels in het Zuid-Hollands landschap te behouden? Bezoek de website www.weidoptie.nl, adopteer één van de vijf weidevogels en maak samen met ons en de groene boeren het verschil.