Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland maakt bezwaar tegen vergassen ganzen

24 mei 2017

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland maakt bezwaar tegen vergassen ganzen

De provincie Zuid-Holland heeft de Faunabeheereenheid opdracht gegeven om diverse ganzensoorten die in de provincie broeden te vergassen. Hiermee moeten de ganzenpopulaties verkleind worden om zo de schade aan de landbouw terug te dringen. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) heeft, samen met elf lokale natuurorganisaties, bezwaar gemaakt tegen de opdracht. De natuurorganisaties vrezen dat het vergassen van de ganzen andere dieren teveel verstoort, vooral wanneer dit in beschermde natuurgebieden gebeurt. Ook vinden zij dat er te weinig voorwaarden gesteld zijn om het dierenleed tot een minimum te beperken.

Structurele en effectieve oplossing nodig

In hun bezwaar wijzen de organisaties er op dat een echte, structurele oplossing voor de problemen die de ganzen veroorzaken ontbreekt. De aantallen ganzen die in Nederland broeden zijn met name fors toegenomen door de intensivering van de landbouw. Het eiwitrijke gras van het moderne boerenland is een uitstekende voedselbron voor de ganzen. Hierdoor zijn de aantallen fors toegenomen. Een echte oplossing kan dan ook niet gevonden worden in het doden van grote aantallen ganzen, maar moet gevonden worden in een overstap naar een natuurinclusieve landbouw. Door gebruik te maken van kruidenrijke graslanden kunnen de ganzen minder voedsel vinden en wordt het leefgebied van de weidevogels juist hersteld. Ook het CBS bracht onlangs een publicatie uit over de achteruitgang van het aantal weidevogels en de toename van het aantal ganzen als gevolg van de intensivering van de landbouw.

Lees meer

grauwe gans
Jan van der Straaten (Saxifraga)