Nationaal kustpact ondertekend

21 februari 2017

Nationaal kustpact ondertekend

Onder leiding van Minister Schultz van Haegen (I&M) zetten provincies en kustgemeenten vandaag hun handtekening onder een nationaal kustpact. In het kustpact staan afspraken over het beschermen van de kwaliteiten van het kustlandschap en de voorwaarden die gesteld worden aan ontwikkelingen in het kustgebied. Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zijn medeondertekenaars van dit kustpact, namens de coalitie Bescherm de Kust.

Kustlandschappen beter beschermd

De Coalitie Bescherm de Kust is blij dat alle betrokken overheden dit pact onderschrijven. “Dit kustpact maakt een groot verschil,” aldus directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten. “Kustlandschappen worden voortaan beter beschermd. Er komt een grote rem op recreatieve bebouwing op lege stranden en duinen. Dankzij dit pact ziet de kust er over 20 jaar echt substantieel anders uit.” Alex Ouwehand, directeur van de Natuur en Milieufederatie Zuid Holland: ”De kust is een kip met gouden eieren. Iedereen is uiteindelijk beter af als we daar zorgvuldig mee omgaan. Het kustpact vormt de spelregels voor die zorgvuldige omgang. Wij zijn blij dat hier nu overeenstemming over is bereikt en dat de handtekeningen zijn gezet.”

Intentie kustpact: nieuwe recreatieve bebouwing concentreren in bebouwde gebieden

In het kustpact is afgesproken dat er buiten bebouwde gebieden geen nieuwe recreatieve bebouwing op het strand en in de duinen komt. Projecten die al in uitvoering zijn of waarover al openbare besluitvorming heeft plaatsgevonden vallen buiten het pact. Dit geldt ook voor projecten binnen het bestaande bebouwde gebied. In een zonering, die door iedere provincie wordt opgesteld, geven provincies aan waar onder voorwaarden ruimte is voor recreatieve nieuwbouw en waar bebouwing definitief wordt tegengehouden. Deze zonering wordt opgenomen in de provinciale verordeningen. Daarmee wordt de zonering omgezet in regelgeving.

Coalitie Bescherm de Kust blijft ontwikkelingen volgen

“Fantastisch dat gemeenten en provincies laten zien dat ze de bescherming van onze kust serieus nemen”, zegt Van den Tweel. Toch is het werk nog niet klaar. “We zijn heel blij met de afspraken die in het kustpact staan, maar we zullen de verdere uitwerking nauwgezet volgen – als luis in de pels van alle gemeenten en provincies die vanaf nu aan de slag gaan met hun kustplannen.”

Kustpact reactie op maatschappelijk protest

Eind 2015 startte de Coalitie Bescherm de kust een campagne om het probleem van bebouwing aan de Nederlandse kust aan te kaarten. Hierop volgde een golf van protest uit de samenleving, vooral in reactie op het opheffen van het bouwverbod aan de kust door minister Schultz. Ruim 105.000 Kustbeschermers zetten hun handtekening voor een betere bescherming van de kust. Minister Schultz trok het besluit weer in en zegde toe met alle partijen in gesprek te gaan om te komen tot gezamenlijke afspraken in een kustpact. “Het is geweldig dat maar liefst 59 organisaties hier met elkaar uit zijn gekomen”, constateert Natuurmonumenten-directeur Van den Tweel, “zonder de massale steun van alle Kustbeschermers en de goede inzet van minister Schultz van Haegen was het nooit gelukt”.

Coalitie Bescherm de kust

De kerngroep van Bescherm de kust bestaat uit: Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, de Zeeuwse Milieufederatie, Het Zeeuwse Landschap, Zuid-Hollands Landschap, Stichting Duinbehoud, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Landschap Noord-Holland. De complete coalitie bestaat uit: Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Zeeuwse Milieufederatie, Stichting Duinbehoud, Zuid-Hollands Landschap, Het Zeeuwse Landschap, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Vogelbescherming Nederland, Vereniging Kust en Zee/EUCC, LandschappenNL, Stichting De Noordzee, Waddenvereniging, Friese Milieu Federatie, Natuur en Milieufederatie Groningen, Erfgoedvereniging Heemschut.

 

ondertekening_kustpact