Naam nieuw Nationaal Park langs de kust onthuld

15 september 2016

Naam nieuw Nationaal Park langs de kust onthuld

Gisteren is de naam van het nieuwe Nationaal Park langs de kust onthuld: Nationaal Park Hollandse Duinen. De naam werd tijdens de presentatie van het gezamenlijke bidbook in Kasteel Duivenvoorde gepresenteerd aan alle betrokken bestuurders en beleidsmedewerkers. De komende drie jaar wordt gewerkt aan de oprichting van het Nationaal Park.

Langs de Noordzee, tussen strand en strandwallen, liggen de Zuid-Hollandse vastelandsduinen. Een prachtig kustlandschap waar landgoederen, duinen, zeedorpen en steden elkaar afwisselen. Eeuwenlang door Hollandse meesters vastgelegd; geliefd om water, ruimte en licht. Dit is het beoogde Nationale Park Hollandse Duinen: 43 kilometer lang, tot 8,5 km breed. Het Nationaal Park is grofweg 200 km2 groot en omvat een aaneengesloten gebied van Hoek van Holland tot Langevelderslag. Met 4.610 hectare aan Natura 2000-gebieden: Solleveld & Kapittelduinen, Westduinpark & Wapendal, Meijendel & Berkheide, Coepelduynen, boswachterij Noordwijk en De Blink (beide onderdeel van Kennemerland-Zuid).

Met de oprichting van het Nationaal Park wordt de kans gepakt om de recreatieve beleving voor inwoners en toeristen in dit gebied nog aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld door een recreatieve verbinding één van de gebieden. Op 15 september wordt het bidbook ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. Hiermee stelt Nationaal Park Hollandse Duinen zich officieel kandidaat voor de verkiezing ‘mooiste natuurgebied van Nederland’.

Nationaal Park Hollandse Duinen

Natuur als onderdeel van een breed sociaal, economisch en cultureel landschap is steeds belangrijker voor het vestigingsklimaat in Nederland. Dit maakt het Nationaal Park Hollandse Duinen een vanzelfsprekende noodzaak. Door meer verbinding in het uiteenlopende landschap, zonder daarbij de natuur uit het oog te verliezen, wekt het totale gebied meer interesse dan als separate eenheden en wordt de natuurbeleving vergroot. De meerwaarde van samenvoeging als nationaal park is dat het gebied meer als eenheid wordt beschouwd waardoor de kenmerkende kwaliteiten en natuurtypen nog beter kunnen worden behouden en versterkt.

“De status van een Nationaal Park geeft het gebied extra allure. Wij zijn als samen trots op dit gebied en willen deze trots via deze status ook overbrengen bij een breder publiek.” – Wim Drossaert, directeur Dunea-

 Samenwerkende partijen

Het bidbook wordt ingediend door Dunea, de gemeente Den Haag, de gemeente Voorschoten, de gemeente Wassenaar en de gemeente Westland, IVN, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, Stichting Duinbehoud, Stichting Duivenvoorde en Zuid-Hollands Landschap.

Dit bidbook wordt ondersteund door de Belangenraad Meijendel, het College van Participaten Den Haag Marketing, Den Haag Marketing, Duinrell, de gemeente Delft, de gemeente Katwijk, de gemeente Leiden, de gemeente Leidschendam-Voorburg, de gemeente Noordwijk, de gemeente Rotterdam, Heineken, Holland Rijnland, het Hoogheemraadschap van Delfland, Katwijk Marketing, Keukenhof, Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond, landschapstafel Bollenstreek, namens de deelnemende gemeenten: Hillegom, Lisse, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen, landschapstafel Duin, Horst en Weide, landschapstafel Hof van Delfland, Leiden marketing, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, MKB Den Haag, Museon, Museum Voorlinden, Natuurmonumenten, provincie Zuid-Holland, Stichting Marketing Scheveningen, VEWIN en VVV Hoek van Holland.

Over de verkiezing ‘mooiste natuurgebied van Nederland’

Een vakjury onder leiding van prof. Mr. Pieter van Vollenhoven bekijkt welke inzendingen voldoen aan de criteria. Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken legt de plannen daarna voor aan het Nederlandse publiek. In oktober mag het publiek zijn stem uitbrengen op de gebieden die door de vakjury zijn geselecteerd. De drie natuurgebieden met de meeste stemmen worden de komende jaren in binnen- en buitenland gepromoot als iconen van de Nederlandse natuur. Naast de drie gebieden die door het publiek worden gekozen, kan de vakjury nog een vierde gebied aanwijzen. Met de verkiezing wil het kabinet de Nederlandse natuur aantrekkelijker maken voor binnen- en buitenlandse bezoekers.

Meer informatie

 

impressie-np-hollandse-duinen