Milieuorganisaties willen einde aan kolen in Rotterdamse haven

4 oktober 2017

Milieuorganisaties willen einde aan kolen in Rotterdamse haven

Zes natuur- en milieuorganisaties, waaronder de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland hebben aangedrongen op concrete stappen om kolen zo snel mogelijk uit te faseren in de Rotterdamse haven. In een brief aan wethouders Langenberg en Visser en aan de gemeenteraad geven de organisaties een aantal concrete stappen aan.

Uitfasering van kolen is cruciaal om klimaatverandering tegen te gaan en het Parijsakkoord waar te maken. Rotterdam huisvest niet alleen twee kolencentrales, maar ook grote kolenoverslagbedrijven.

Einde kolenoverslag in 2025

De haven van Amsterdam, de tweede kolenhaven van Europa, heeft dit voorjaar aangekondigd de kolenoverslag in de haven in 2030 te willen beëindigen. De organisaties roepen Rotterdam op de leidende rol van Amsterdam over te nemen en al in 2025 te stoppen met het overslaan van kolen bedoeld voor kolencentrales. Volgens de organisaties heeft dit een grote signaalwerking naar de markt en zal het  de energietransitie versnellen.

Urgent: Leasecontract kolenoverslag EMO potentieel verlengd met 25 jaar

Er is haast geboden. Op 30 juni 2018 verloopt het leasecontract van EMO, de grootste kolenoverslag in de Rotterdamse haven en tevens de grootste kolenoverslag van Europa. Nu niet ingrijpen, betekent dat het leasecontract wordt verlengd met 25 jaar, tot 2043. De milieuorganisaties dringen er op aan het leasecontract van de EMO kolenoverslag alleen te verlengen als voorzien wordt in de uitfasering van de overslag van energiekolen uiterlijk in 2025 en als  in 2025 geen kolen bedoeld voor kolencentrales meer worden overgeslagen. I

Werknemers en werkgelegenheid

Uiteraard dient bij het uitfaseren rekening te worden gehouden met de belangen van werknemers in de kolensector. Kolen uitfaseren is noodzakelijk, maar niet ten koste van de mensen die daar werkzaam zijn. Werknemers moeten zoveel mogelijk aan ander werk geholpen worden en een goed sociaal plan is noodzakelijk.

Betere luchtkwaliteit

Met het beëindigen van kolenoverslag zal ook de luchtkwaliteit in de regio Rotterdam verbeteren, aangezien kolenoverslagen zorgen voor veel uitstoot van (fijn)stof. De bijdrage is dus veel groter dan die van de kolencentrales zelf.

Lees meer

Lees hier de volledige brief van de milieuorganisaties aan de gemeenteraad Rotterdam.

portofrotterdam_zuidholland_nl_europaweg_rotterdam_maasvlakte2_eon_eoncentrale-410751