Milieuorganisaties tevreden over aanscherping nieuwe omgevingswet

1 juli 2015

Milieuorganisaties tevreden over aanscherping nieuwe omgevingswet

Natuur & Milieu, Milieudefensie en De Natuur en Milieufederaties zijn tevreden over de uitkomst van de behandeling van de nieuwe Omgevingswet in de Tweede Kamer vandaag. Het doel van de nieuwe wet is om de omgeving mooier, schoner en gezonder te maken en de regels eenvoudiger. De natuur- en milieuorganisaties vinden het positief dat de Tweede Kamer nog een aantal broodnodige aanscherpingen heeft aangebracht in het oorspronkelijke ontwerp. Zo roept één van de aangenomen moties op om een eis te stellen aan de CO2-emissies die recht doet aan de uitspraak in de Klimaatzaak van vorige week.

Meer samenhang

Deze wet zal naar verwachting in 2018  in werking treden en bundelt bijvoorbeeld regels over ruimtelijke ordening, milieu en monumentenbescherming. In de nieuwe wet wordt de huidige kluwen aan wetgeving mbt onze leefomgeving op een samenhangende manier gebundeld. Zo kunnen nieuwe duurzame projecten – zoals rondom wind- en zonne-energie – nu beter en sneller worden gerealiseerd, omdat burgers vanaf de start meepraten.

Gemiste kans

Een gemiste kans is dat er niet voor alle aspecten van de omgeving kwaliteitseisen zijn vastgelegd. In de nieuwe wet is de vereiste kwaliteit alleen vastgelegd voor lucht, water en bodem. Voor bijvoorbeeld biodiversiteit en landschapswaarden is er in de nieuwe wet echter niets geregeld.

Verdere uitwerking

De wet zal naar verwachting in 2018  in werking treden. Voor die tijd moet de precieze uitvoering nog uitgewerkt worden. Veel gaat de minister nog regelen in uitvoeringsbesluiten (AMvB’s). De milieuorganisaties volgen de verdere uitwerking van de wet op de voet en grijpen deze graag aan om Nederland mooier en duurzamer te maken. Er zijn nog geweldige uitdagingen als het gaat om klimaat en biodiversiteit.  De wet kan helpen om de duurzame ambities van Nederland waar te  maken.