Milieufederatie Noord-Holland zoekt een nieuwe directeur

1 december 2016

Milieufederatie Noord-Holland zoekt een nieuwe directeur

Onze collega’s van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH) zijn  op zoek naar een gedreven, ondernemende en enthousiaste directeur a.i. die het externe netwerk van de MNH uitbouwt en enthousiast leiding geeft aan de organisatie. Je bent een echte netwerker en je weet wat er speelt in de provincie Noord-Holland. Je bent inhoudelijk bekend met onze thema’s: duurzame energie, natuur en landschap en circulaire economie. Je neemt het voortouw in het verder ontwikkelen van ons netwerk en bent succesvol in projectontwikkeling en het verwerven van financiering hiervoor.

De functie

Het zwaartepunt in de functie ligt bij de ontwikkeling van samenwerkingsrelaties en nieuwe programma’s en projecten en de werving van financiering daarvoor. Als directeur a.i. heb je een representatieve functie met een extern karakter. Je opereert binnen de gegeven kaders van en legt verantwoording af aan het bestuur MNH en het Dagelijks Bestuur van de Natuur en Milieufederaties. Je bent bevoegd om binnen deze kaders handelend op te treden. Je geeft leiding aan een compacte organisatie bestaande uit een senior projectleider, een jurist en een medewerker middelen.

De organisatie

De Vereniging Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH) is een onafhankelijke organisatie die samen met inwoners, bedrijven en overheden werkt aan een mooie duurzame provincie. MNH heeft een groot netwerk van aangesloten natuur- en milieuorganisaties, lokale energiecoöperaties en samenwerkingsverbanden met andere organisaties. Bij MNH zijn ruim 130 Noord-Hollandse natuur- en milieuorganisaties aangesloten. Om de leden van de vereniging te ondersteunen heeft de Milieufederatie een kantoor met professionele medewerkers. De vereniging kent een bestuur dat met de leiding van de vereniging is belast en een ALV als hoogste besluitorgaan. De dagelijkse leiding van de vereniging is in handen van de directeur.

De vereniging MNH is zelfstandig onderdeel van de landelijke stichting ‘De Natuur en Milieufederaties’ (NMF’s) en heeft in elke provincie een zusterorganisatie. De MNH is in een transitiefase waarin de positie en financiering van het werk van de MNH opnieuw worden vormgegeven. Het Dagelijks Bestuur van de landelijke stichting NMF’s is hier nauw bij betrokken. De vereniging streeft ernaar een reorganisatie eind 2016 af te ronden en is voornemens om 2017 met nieuw elan in te gaan. De directeur a.i. speelt een stevige rol spelen in deze transitie.

Verantwoordelijkheden

Je draagt zorg voor een sterke positie van de MNH in relevante netwerken en een gefinancierde projectportefeuille. Je ziet toe op een goede uitvoering van de projecten en programma’s. Daarnaast zorg je voor een effectief functionerende organisatie.

Taken

 • Het ontwikkelen van programma’s en projecten en het aansturen van de uitvoering van deze projecten en programma’s.
 • Het realiseren van financiering voor deze programma’s en projecten.
 • Het ontwikkelen van een toekomstbestendige meerjaren strategie.
 • Het onderhouden en uitbouwen van een effectieve samenwerking tussen de MNH en relevante stakeholders en netwerken.
 • Verantwoordelijk voor de jaarcyclus, inclusief begroting en jaarrekening.
 • Ontwikkelen en bewaken van het externe profileringsbeleid van de MNH.
 • Het terugkoppelen met en adviseren van het bestuur en de ALV inzake strategische positionering en project- en beleidsontwikkeling.
 • Verantwoordelijk voor een financieel gezonde MNH en het op orde hebben van planning- en control cyclus.
 • Dagelijks leiding geven aan de organisatie, inclusief personeelsbeleid.

Competenties en werkervaring

Je beschikt over:

 • WO-niveau.
 • Een helicopterview over en sterke affiniteit met het brede werkveld van natuur, milieu en duurzaamheid.
 • Uitstekende projectontwikkelings- en acquisitievaardigheden en een aantoonbare staat van dienst op dit gebied.
 • Een ondernemende instelling en sterke contactuele vaardigheden: een inspirator en vernieuwer.
 • Ervaring in een representatieve functie.
 • Een netwerk in de sector duurzaamheid in Noord-Holland, dan wel de vaardigheid dit snel op te bouwen.
 • Aantoonbaar leidinggevende capaciteiten.
 • Teamspeler.
 • Ervaring en inzicht in bedrijfsvoering, organisatieprocessen, personeelsbeleid, planning en financiën.

Aanstelling en salaris

De functie is uitgezet als interim functie voor een jaar, waarbij we de mogelijkheid open houden om tot een vast dienstverband over te kunnen gaan. Bij gebleken geschiktheid gaan we het gesprek aan over verlenging. De aanstelling is voor 0,6 – 0,8fte. Beloning is marktconform en afhankelijk van je ervaring.

Reageren

Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Natuur en Milieufederaties, Joris Hogenboom (directeur Natuur en Milieufederatie Utrecht), (030)2567350.
Solliciteren kan uiterlijk tot en met donderdag 15 december via het sollicitatieformulier op onze website. De eerste gesprekken zijn gepland op woensdag 21 december 2016.

Paardenbloem