Milieudefensie wint kortgeding om gezonde lucht van de Nederlandse Staat

7 september 2017

Milieudefensie wint kortgeding om gezonde lucht van de Nederlandse Staat

De staat moet meer doen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Dat oordeelt de rechtbank Den Haag in een kort geding dat was aangespannen door Milieudefensie. De overheid moet binnen twee weken beginnen met een plan waarmee overschrijdingen van fijnstof en stikstofdioxide in de lucht zo snel mogelijk verleden tijd zijn. Ook moet de staat, binnen dezelfde korte termijn, een lijst maken met alle locaties waar de normen worden overschreden.

14 november 2017 volgt weer een belangrijke stap dan is de zitting voor de rechtbank in Den Haag over de bodemprocedure voor gezonde lucht.

Op 20 juli 2017 pleiten Natuur & Milieu, LandschappenNL, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Waddenvereniging, Milieudefensie en de provinciale Natuur- en Milieufederaties in een brief aan de Raad van State voor verbeteringen van de ontwerpbesluiten op grond van de Omgevingswet, en de ontwerpen van de Invoeringswet en de Aanvullingswet natuur. De Raad van State is gevraagd om advies uit te brengen aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu over de ontwerpregelgeving Omgevingswet.

De natuur- en milieuorganisaties willen een betere bescherming van de volksgezondheid. De bestaande milieunormen zijn hiertoe volgens hen niet toereikend. Ook binnen de huidige normen kunnen luchtvervuiling en geluidsbelasting dusdanig groot zijn dat mensen er ziek van worden. De organisaties pleiten daarom voor het opnemen van streefwaarden voor fijnstof, NO2 en ozon. Ook vinden zij dat de luchtkwaliteit niet verder mag verslechteren zolang deze streefwaarden niet zijn bereikt. De vernieuwing van de wetgeving biedt een uitgelezen kans om de bestaande normen aan te scherpen.

Met deze kortgeding uitspraak vandaag wordt het pleidooi van de natuur- en milieuorganisaties nog eens extra onderstreept richting de Raad van State.

Via de onderstaande links kunt u meer lezen over de actie van Milieudefensie:

Gezonde lucht - Milieudefensie
Milieudefensie – Michiel Wijnbergh