Milieudefensie daagt overheid vanwege luchtvervuiling

2 augustus 2016

Milieudefensie daagt overheid vanwege luchtvervuiling

Milieudefensie klaagt de Nederlandse staat aan voor het schenden van mensenrechten. De gezondheid van burgers loopt ernstige schade op, doordat de staat te weinig doet aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Daarmee wordt het grondrecht op gezondheid geschonden.

Gisteren heeft Milieudefensie de dagvaarding verstuurd voor de rechtszaak voor gezonde lucht. “Nederland overschrijdt de wettelijke normen voor de luchtkwaliteit en schendt fundamentele mensenrechten door veel te weinig te doen tegen de luchtvervuiling. Die vervuiling veroorzaakt jaarlijks duizenden doden en tienduizenden ernstig zieken. Dat is onacceptabel”, zegt campagneleider mobiliteit, Anne Knol.

Veel steun voor de rechtszaak

Milieudefensie krijgt veel steun voor de rechtszaak tegen de staat. De aanklacht is mede ondertekend door 57 bewoners die zich lokaal inzetten voor gezonde lucht en door de Stichting Adem in Rotterdam. Bovendien steunen al ruim 1500 mensen de rechtszaak via crowdfunding. Binnen een maand is al meer dan 30.000 euro opgehaald. Anne Knol: “Een geweldig resultaat. Dit geeft aan dat heel veel mensen niet langer willen wachten. Zij eisen samen met ons gezonde lucht.”

De rechtszaak gaat over meer dan normenoverschrijdingen

Uit een meetcampagne van Milieudefensie blijkt dat Nederland in 2015 op 11 van 58 plekken in het land de Europese normen voor stikstofdioxide overschreed. In de dagvaarding eist Milieudefensie dat Nederland stopt met het overschrijden van de normen. “Daarmee zijn we er nog niet”, licht Anne Knol toe, “De huidige normen zijn namelijk niet voldoende, die zorgen niet voor gezonde lucht. Deze rechtszaak is een principezaak. Wij willen voor iedereen schone lucht, die de gezondheid niet schaadt”.

Gezondheidsraad

Ook volgens de Gezondheidsraad zijn de huidige normen slecht voor de gezondheid. De raad adviseert de staatssecretaris van Milieu dan ook de veel strengere normen van de Wereldgezondheidsorganisatie in wetgeving op te nemen. Die normen zijn twee keer zo streng als de nu geldende Europese normen. Anne Knol: “De overheid blijft willens en wetens met onze gezondheid marchanderen. Daarom vragen we de rechter nu om een oordeel.”

Lees meer op de website van Milieudefensie >>