Meer ruimte voor natuur op braakliggende terreinen

21 september 2015

Meer ruimte voor natuur op braakliggende terreinen

Het Ministerie van Economische Zaken heeft onlangs de nieuwe beleidslijn Tijdelijke Natuur gepubliceerd. Hiermee kan braakliggende grond gemakkelijk worden gebruikt voor natuur. Deze regeling zorgt ervoor dat ongebruikte bouwgrond natuur kan worden zonder dat dit toekomstige bouwprojecten tegenhoudt. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) helpt, samen met haar partners Regelink Ecologie & Landschap en het Zuid-Hollands Landschap, de gemeenten en terreineigenaren om met tijdelijke natuur aan de slag te gaan.

Voordelen voor bewoners, natuur en terreineigenaar

Tijdelijke natuur is natuur die ontstaat op bijvoorbeeld braakliggende landbouwgebieden, opgespoten haven- en industrieterreinen en woningbouwgebieden voordat de uiteindelijke bestemming is gerealiseerd. Bij tijdelijke natuur heeft de terreineigenaar vooraf toestemming gekregen om beschermde soorten te verwijderen op het moment dat het gebied zijn uiteindelijke bestemming krijgt. Tijdelijke natuur op braakliggende woningbouwlocaties en bedrijventerreinen heeft voordelen voor de bewoners, de natuur, maar ook voor de terreineigenaar.

Tijdelijke natuur eenvoudiger te realiseren

De nieuwe beleidslijn maakt het eenvoudiger om tijdelijke natuur te realiseren. Zo was het tot voor kort nog nodig om vooraf te onderzoeken welke beschermde soorten zich op het terrein zouden kunnen gaan vestigen. Dit hoeft nu niet meer omdat op basis van geografisch regio’s wordt bepaald voor welke soorten een ontheffing in het kader van tijdelijke natuur wordt afgegeven.

Verbetering kwaliteit van de leefomgeving

De NMZH ziet veel voordelen in tijdelijke natuur. Verspreid over Nederland ligt circa 40.000 hectare grond braak in afwachting op definitieve inrichting. Veelal blijven deze gebieden aan de rand van woonwijken en bedrijventerreinen er jarenlang desolaat en verlaten bij liggen. Dat hoeft natuurlijk niet! Met tijdelijke en toegankelijke natuur op deze braakliggende terreinen wordt een geweldige impuls gegeven aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

NMZH helpt u graag verder

Samen met onze partnersij helpen wij gemeenten en terreineigenaren graag bij het verkennen van de mogelijkheden voor tijdelijke natuur en het realiseren hiervan. Ook kunnen wij u ondersteunen bij de participatie van omwonenden. Daarnaast is de NMZH in gesprek met de provincie Zuid-Holland om te komen tot een provinciale stimuleringsregeling Tijdelijke Natuur voor de Zuid-Hollandse gemeenten.  Lees meer>>