Meer integrale benadering kust nodig

17 februari 2016

Meer integrale benadering kust nodig

Stichting Duinbehoud, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Het Zeeuwse Landschap, de Zeeuwse Milieufederatie, het Zuid-Hollands Landschap en Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland pleiten voor een meer integrale benadering van de kust door het rijk. In een zienswijze reageerden de natuurorganisaties vandaag op het aangepaste Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro).

In haar besluit wilde de minister aanvankelijk het bouwverbod aan de kust opheffen omdat er vanuit het oogpunt van waterveiligheid geen noodzaak meer was om dit in stand te houden. Dit leidde tot veel commotie. Meer dan 100.000 baywatchers riepen op het kustlandschap ongeschonden te laten en tekenden de petitie op de website ‘Bescherm de kust’. Hierop besloot de minister haar besluit aan te passen en het bouwverbod in stand te laten.

Toch vonden de organisaties het nodig om met een zienswijze op het aangepaste besluit te reageren. In dit besluit wordt bijvoorbeeld in kaart gebracht welke beperkingen er gelden voor kustbebouwing vanwege waterveiligheid en welke mate van dynamiek het kustbeheer kent. De natuurorganisaties vinden dat naast waterveiligheid hier ook de aspecten natuur en ruimtelijke kwaliteit bij betrokken moeten worden. Dynamisch kustbeheer draagt namelijk ook bij aan het halen van natuurdoelen waar op dit moment nog onvoldoende aan voldaan wordt.

Lees hier de volledige zienswijze van de natuurorganisaties >>