Meer bebouwing geen oplossing voor financieel tekort Duivenvoordecorridor

30 november 2015

Meer bebouwing geen oplossing voor financieel tekort Duivenvoordecorridor

De nieuwe ontwikkelstrategie voor de Duivenvoordecorridor is teveel gericht op bebouwing en brengt de schaarse groene ruimte in gevaar. Bovendien kan de bebouwing het financiële tekort van het Duivenvoordecorridorproject niet oplossen. Dat schrijft de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland in een brief aan de Gemeente Leidschendam-Voorburg en de Commissie Openbaar Gebied.

 Schaarse groene ruimte in gevaar

Het oorspronkelijke doel van het project de Duivenvoordecorridor is het herstel van het landschap door de aanwezige glastuinbouw te saneren en hiervoor een groenere open inrichting terug te laten komen. Om het project financieel mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van het rood-voor-groen-principe: een deel van de opbrengsten dat wordt verdiend bij het bouwen in het groen, wordt gebruikt om (elders) nieuw groen te ontwikkelen. In de nieuwe ontwikkelstrategie is de balans volgens de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland te ver doorgeslagen naar bebouwing (rood), waardoor de schaarse groene ruimte wordt bedreigd. De gemeente laat hiermee de oorspronkelijke doelstelling van de Duivenvoordecorridor los.

Geen oplossing financieel tekort

Door tegenvallers bij de grondexploitatie werd de gemeente Leidschendam-Voorburg vorig jaar geconfronteerd met een miljoenenverlies. Om dit verlies drastisch terug te brengen heeft de gemeente, samen met een extern bureau, een nieuwe ontwikkelstrategie voor de Duivenvoordecorridor uitgewerkt. Volgens de NMZH kunnen de financiële tekorten nooit alleen in het gebied van de Duivenvoordecorridor worden gevonden en is het de vraag of de voorgestelde strategie wel toekomstbestendig is, gezien de overcapaciteit aan woningbouwplannen en het provinciaal beleid.

Andere oplossingen

In de brief vraagt de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland de gemeente de nieuwe ontwikkelstrategie te heroverwegen en te bezien of er oplossingen gevonden kunnen worden waarbij de ontwikkeling van woningbouw een minder zwaar stempel op het plan druk. De Milieufederatie denkt graag met de gemeente mee over andere oplossingen. Op dinsdag 1 december bespreekt de commissie Openbaar Gebied de ontwikkelstrategie van de Duivenvoordecorridor in Leidschendam-Voorburg.

Meer informatie