Massale steun voor Natuurmanifest

19 februari 2015

Massale steun voor Natuurmanifest

In minder dan drie weken tijd hebben ruim veertig organisaties hun steun uitgesproken voor het  Natuurmanifest. In het manifest wordt gepleit voor een aantrekkelijke en soortenrijke provincie vol natuurtoppers zoals de otter, de zeearend en de grutto. Het manifest wordt voor de verkiezingen aangeboden aan de Zuid-Hollandse lijsttrekkers voor Provinciale Staten. De provinciale verkiezingen van 18 maart a.s. zijn namelijk cruciaal voor natuur en landschap.

Zorgen over achteruitgang

De initiatiefnemers Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Zuid-Hollands Landschap en IVN maken zich zorgen over de achteruitgang van dier- en plantsoorten in Zuid-Holland. Hoewel deze achteruitgang in de natuurgebieden nu tot staan lijkt te zijn gebracht, gaat deze in het agrarisch gebied nog onverminderd door. Slechts 15% van de soorten die oorspronkelijk aanwezig waren is overgebleven. Het kan echter ook anders. Door de grote verscheidenheid aan landschappen kunnen veel soorten zich hier vestigen als de omstandigheden goed zijn. In het Natuurmanifest vragen de natuurorganisaties de lijsttrekkers om als provincie een sterke regierol te nemen om de natuur te beschermen en te versterken zodat de natuurtoppers zich in Zuid-Holland thuis kunnen voelen. Maatregelen die hiervoor nodig zijn betreffen onder andere de realisatie van de ecologische hoofdstructuur en een goede ruimtelijke bescherming van natuur en landschap

Toekomst vol natuurtoppers

Het zien van een bever tijdens een wandeling, luisteren naar het prachtige gezang van nachtegalen of kanoën in het spoor van de otter. Er is veel enthousiasme voor dit mooie toekomstbeeld, want in minder dan drie weken tijd steunden ruim 40 organisaties het Natuurmanifest. Onder hen zijn diverse  grote en bekende organisaties zoals Het Wereld Natuurfonds, de Vogelbescherming, Milieudefensie, de Zoogdiervereniging en de Vlinderstichting. De complete lijst met ondersteunende organisaties is te vinden op www.natuurmanifest.nl. Aanvullend op deze organisaties maakten ook vele individuele inwoners van Zuid-Holland hun steun aan het Natuurmanifest kenbaar.

Doe mee!

Op 11 maart wordt het manifest in het Natuurhistorisch museum in Rotterdam overhandigd aan de provinciale lijsttrekkers. Tot die tijd zijn organisaties of bedrijven die het manifest ook willen steunen van harte welkom. Op www.natuurmanifest.nl leest u hoe u als bedrijf of organisatie kunt aansluiten. Ook inwoners van Zuid-Holland kunnen het manifest op deze website ondersteunen door de petitie te ondertekenen.

Uitgelicht_Natuurmanifest