Massale oproep aan minister om plannen Blankenburgtunnel te herzien

12 november 2015

Massale oproep aan minister om plannen Blankenburgtunnel te herzien

Bewoners hebben massaal bezwaar ingediend tegen de plannen van minister Schultz van Haegen voor de aanleg van de Blankenburgtunnel. Bijna 2.000 burgers lieten via een officiële zienswijze weten dat zij het onacceptabel vinden dat natuur, landschap en recreatie in Midden-Delfland door de zesbaanssnelweg worden aangetast, terwijl nut en noodzaak van het project discutabel zijn. Deze kritiekpunten hebben Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) ook in een eigen zienswijze opgenomen die zij samen met andere natuur- en bewonersorganisaties indienden.

Grote schade aan groene long

In de zienswijzen wordt aangegeven dat nut en noodzaak van de Blankenburgtunnel onvoldoende zijn aangetoond doordat gebruik is gemaakt van verouderde, onjuiste cijfers over de verkeersontwikkeling. Het is daarom discutabel of het fileknelpunt dat de Blankenburgtunnel op zou moeten lossen wel gaat ontstaan. Wel staat vast dat de aanleg van de Blankenburgtunnel grote schade zal toebrengen aan natuur, landschap en recreatie in Midden-Delfland, de groene long van twee miljoen omwonende Randstedelingen.

Betere inpassing is mogelijk

Als de weg er toch moet komen, dan moet deze volgens de bewoners en natuurorganisaties veel beter worden ingepast. Recent onderzoek van Rijkswaterstaat heeft uitgewezen dat dat ook kan: een volledige ondertunneling van de weg is mogelijk. Dit voortschrijdende inzicht heeft de minister echter niet benut om haar plannen aan te passen, waardoor de weg nu dwars door het beschermde natuurgebied de Rietputten loopt. Volgens de indieners van de zienswijzen is dit onacceptabel omdat de wet- en regelgeving voorschrijft dat er alleen sprake kan zijn van aantasting van beschermde natuur als er echt geen alternatieven zijn.

Lees meer