Massaal protest tegen plan om smient in Zuid-Holland af te schieten

6 november 2017

Massaal protest tegen plan om smient in Zuid-Holland af te schieten

Er is massaal gehoor gegeven aan de oproep van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland om de leden van Provinciale Staten Zuid-Holland te vragen het afschot van 6.500 smienten te voorkomen. Ruim 2.500 personen verstuurden dit weekend een protestmail met de boodschap “Laat de smient niet schieten”. Eerder stuurden 28 natuurorganisaties al een brief aan de politici met het verzoek niet in te stemmen met het afschotplan. “Een duidelijk signaal dat de politiek niet kan negeren”, aldus Susanne Kuijpers van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland.

Aantal smienten neemt af

Het protest is een reactie op het faunabeheerplan waarin wordt voorgesteld jaarlijks maximaal 6.500 smienten af te schieten om de schade aan landbouw tegen te gaan. De natuurorganisaties en duizenden inwoners van Zuid-Holland zijn het hier niet mee eens. De smientaantallen gaan namelijk achteruit en het voorgenomen maximale afschot brengt de eend nog verder in gevaar. Het aantal smienten ligt zelfs 30% onder de landelijke doelstelling. Het toestaan van afschot is daarom een groot risico voor de smientenpopulatie.

Ook in beschermde gebieden dreigt gevaar

Ook wijzen de natuurorganisaties de provincie erop dat er in Zuid-Holland diverse natuurgebieden zijn die speciaal bedoeld zijn voor de bescherming van de smient. Hoewel in deze natuurgebieden geen sprake is van afschot, wordt in het plan geen rekening gehouden met aangrenzende landbouwgebieden. De smienten uit de natuurgebieden gebruiken ook deze aangrenzende gebieden om te foerageren. Daardoor kan het afschot ook negatieve effecten hebben op de smienten in de beschermde natuurgebieden terwijl dit niet is toegestaan.

Motie

Het faunabeheerplan wordt woensdag 8 november door de leden van Provinciale Staten besproken. De Partij voor de Dieren, PvdA en GroenLinks hebben al aangekondigd een motie in te gaan dienen tegen het afschot van smienten.

Laat ook uw oproep horen!

Tot a.s. woensdag kunt u de protestmail nog versturen. Doe ook mee!

Laat de smient niet schieten