LyondellBasell bouwt innovatieve afvalverwerkingsinstallatie

5 september 2018

LyondellBasell bouwt innovatieve afvalverwerkingsinstallatie

De energietransitie en klimaatopgaven leiden de komende jaren tot grote investeringen in de Rotterdamse Haven. Chemieconcern LyondellBasell is een van de bedrijven die gaat investeren in een innovatieve afvalverwerkingsinstallatie bij de fabriek op de Maasvlakte. De nieuw te bouwen afvalverwerkingsinstallatie komt bij de gezamenlijke fabriek van LyondellBasell en Covestro op de Maasvlakte. Op 4 september was de kick off van dit project.

De investering in het Circulair Steam project moet uiteindelijk een energiebesparing opleveren die vergelijkbaar is met het elektriciteitsverbruik van de stad Breda. In cijfers uitgedrukt wordt 1 Petajoule (= 1.000.000.000.000 kilojoule) energie bespaard en de uitstoot van 140.000 ton CO₂ en 11.000 ton zout op het oppervlaktewater voorkomen. Goed nieuws dus voor de regio en de inwoners. Zie deze animatie voor een overview van het uiteindelijke proces.

Het chemieconcern kreeg 11 miljoen euro subsidie, onder meer uit het Nederlandse CO2-reductiefonds. Naast eigen middelen heeft Lyondellbasell ook ondersteuning gevraagd van het Europese Life programma voor de financiering van dit project. Gezien het grote belang dat de NMZH hecht aan de uitvoering van dit project hebben wij de aanvraag bij het Europese Life programma ondersteund met een Letter of support. Over twee jaar moet de afvalverwerkingsinstallatie in bedrijf zijn.