Luchtvaartmanifest: zet de luchtvaart op het juiste spoor!

15 mei 2018

Luchtvaartmanifest: zet de luchtvaart op het juiste spoor!

Greenpeace Nederland, Natuur & Milieu en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland bundelen hun krachten voor een duurzaam en eerlijk luchtvaartbeleid. Daarom hebben zij een luchtvaartmanifest opgesteld, het startschot voor een breed nationaal pleidooi. Ook de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) ondersteunt dit manifest. De eisen: stop de groei van de luchtvaart in Nederland, maak een einde aan de voorkeursbehandeling van de luchtvaart, en zorg voor stevige investeringen in groene alternatieven en innovatie.

In 2050 CO2 neutraal

Terwijl heel Nederland zijn schouders zet onder de energietransitie, wordt de luchtvaart nauwelijks klimaatbeperkingen opgelegd. De CO2-uitstoot van luchtvaart groeit gestaag door. Als Nederland in 2050 CO2-neutraal wil zijn, moet het kabinet nu minimaal een stop op de groei van de luchtvaart zetten. Dat betekent geen uitbreiding van vliegveld Lelystad, Schiphol of een van de andere regionale vliegvelden. Naast de CO2-uitstoot zorgt de luchtvaart ook op lokaal niveau voor aantasting van de kwaliteit van de leefomgeving door geluidsoverlast en luchtvervuiling.

Sleuteljaar voor de luchtvaart

2018 wordt een sleuteljaar voor de Nederlandse luchtvaart. Niet alleen wordt er gesproken over de uitbreiding van Lelystad Airport en Schiphol en de toekomst van Rotterdam The Hague Airport, ook wordt er gesproken over een lage tickettaks en begint de discussie over de Nederlandse luchtvaartvisie voor de komende decennia.

Meer dan een lokaal probleem

Het afgelopen jaar is er veel discussie geweest over vliegveld Lelystad, maar het probleem met de Nederlandse luchtvaart is veel breder dan dat. De overlast en vervuiling van onze vliegvelden is te lang afgedaan als alleen een lokaal probleem. Het Nederlandse luchtruim is overvol en honderdduizenden mensen zuchten inmiddels onder de eenzijdige focus op luchtvaartgroei. Inmiddels hebben bewonersorganisaties rond zes luchthavens de handen ineen geslagen en een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden om gezamenlijk een krachtig geluid richting de landelijke politiek te kunnen laten horen.

Onderteken ook het manifest!

Ook Milieudefensie, Urgenda, de Waddenvereniging, de Jonge Klimaatbeweging en Fossielvrij NL hebben hun naam inmiddels onder het manifest gezet. De hele lijst met ondertekenaars is te vinden op luchtvaartmanifest.nl. Op deze website kan het manifest door iedereen die de luchtvaart ook op het juiste spoor wil zetten ondertekend worden.

De website www.eerlijkovervliegen.nl laat alle werkelijke feiten zien: eerlijke berekeningen, geen valse claims en heldere analyses van uitspraken die door de luchtvaartsector en politiek worden gedaan.

 

Vliegbewegingen boven Nederland
Vliegbewegingen boven Nederland 2018