Lokaal hout: lokaal verwerken

30 mei 2018

Lokaal hout: lokaal verwerken

In veel steden in Nederland zoeken zowel lokale ondernemers als gemeenten naar mogelijkheden om lokaal hout ook lokaal te verwerken. In een aantal gevallen staat dat zelfs hoog op de politieke agenda. Daarnaast is het vanuit circulair oogpunt interessant om waardevolle grondstoffen/reststromen die lokaal beschikbaar zijn, ook lokaal toe te passen.

Twee redenen voor de Natuur en Milieufederaties om een kennisbijeenkomst over lokale toepassing van hout uit stadsbeheer te organiseren. Met ondersteuning vanuit het programma Duurzaam Door vond deze kennisbijeenkomst over stadshout afgelopen 15 mei plaats.

Essen gekapt
Deze eerste bijeenkomst was georganiseerd voor een select gezelschap van de gemeenten Utrecht, Zwolle en Rotterdam. Uit dezelfde gemeenten waren de drie lokale ondernemers Amsterdam Tafelboom, Binthout en Stadshout Amsterdam aanwezig. Woningcorporatie DeltaWonen uit Zwolle kwam vertellen over de pilot Essentakziekte. In deze pilot werken gemeente Zwolle, DeltaWonen en Binthout samen om te kijken of de grote hoeveelheden essen die gekapt worden vanwege de Essentakziekte grootschalig, projectmatig toegepast kunnen worden bij de renovatie van corporatiebezit. Deze ervaringen zijn interessant voor de andere gemeenten, aangezien de Essentakziekte en daardoor de grootschalige kap van essen bijna overal in Nederland speelt.

Het verhaal achter het hout
Naast het uitwisselen van ervaringen was er veel ruimte voor inspiratie en het bespreken van dilemma’s die komen kijken bij het opschalen van lokale verwerking en toepassing van stadshout. Zo was er veel interesse voor de ambitie van de gemeente Amsterdam om een centrale houtbank te organiseren. Ook was er herkenning in het dilemma van Tafelboom hoe je de stadshoutverwerking opschaalt, zonder het verhaal achter het hout en verbinding met de stad te verliezen.

De bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door Duurzaam Door