Lilian van der Horst, een kleurrijk en bijzonder mens, is overleden

5 oktober 2016

Lilian van der Horst, een kleurrijk en bijzonder mens, is overleden

Eind 90er jaren leerde ik als Provinciaal Statenlid Lilian van der Horst kennen. We deelden dezelfde passie voor natuur en landschap. Ieder op onze eigen manier. Door die gedeelde passie spraken wij elkaar met regelmaat. Lilian gaf natuur en landschap een stem als die in de verdrukking dreigden te komen. Lilian had een duidelijke visie, was gedreven, maar bovenal bijzonder vasthoudend. Ze sprak met regelmaat bestuurders of een van de Provinciaal Statenleden aan wanneer plannen de natuur en het landschap onnodig zouden aantasten of de kwaliteit van de leefomgeving dreigde te verslechteren. Door haar grote gebieds- en dossierkennis was zij daarin niet onverdienstelijk. Als die aanpak niet hielp volgde steevast een beroepsprocedure om alsnog erger te voorkomen.

Met de Stichting Gezond Overschie kreeg zij het voor elkaar dat er geluidsschermen voor de A13 kwamen en dat er een 80 km zone werd ingevoerd. Twee belangrijke maatregelen om de kwaliteit van de leefomgeving in Overschie te verbeteren. Ondanks alle inspanningen van de Minister om later de 80 km weer te verhogen naar 100 km is dit terecht tegengehouden met een beroepsprocedure bij de Raad van State. Lilian was ook 12 jaar lid van de deelgemeenteraad van Overschie. Ook in die periode had Lilian een uitgesproken mening en gaf zij op haar manier kleur aan de deelgemeenteraad.

Toen ik directeur werd van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland bleven wij contact houden. In die periode zette zij zich met dezelfde gedrevenheid in om natuur- en milieueducatie op basisscholen en het voortgezet onderwijs vanuit de Stichting Milieu Dichterbij in de regio Rijnmond op een hoger plan te tillen. Naast de strijd om het open landschap wilde zij ook leerlingen enthousiast krijgen voor de natuur. In het besef dat je de natuur moet kennen om er van te gaan houden. In onze gesprekken was ze altijd op zoek naar mogelijkheden en geld om actuele thema’s te verbinden met haar inzet voor natuur en milieueducatie. De campagne Bescherm de Kust was voor haar zo’n aanleiding om na te denken over een vorm van een ‘Zeeacademie’ In Oostvoorne om in de zomermaanden natuur- en milieueducatie naar het strand te halen. Lukte zo’n idee niet dan ging zij onvermoeibaar weer op zoek naar nieuwe kansen.

Lilian maakte van haar hart geen moordkuil. Als zij vond dat de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zich er te gemakkelijk vanaf had gemaakt dan kreeg ik dat steevast te horen. Vooral met onze inzet voor het agrarisch natuurbeheer kon het altijd beter. En had ze ons of mij als directeur nodig voor een activiteit dan werd een ‘nee’ niet geaccepteerd. Zo werd het netwerk geactiveerd en konden met weinig middelen mooie activiteiten worden georganiseerd. Ook dit was Lilian ten voeten uit.

Lilian haar overlijden kwam voor mij onverwachts. Een kleurrijk en bijzonder mens is overleden.

 

lilianvdhorst