Leenherenpolder ten onrechte buiten beschermd natuurgebied gehouden

26 februari 2018

Leenherenpolder ten onrechte buiten beschermd natuurgebied gehouden

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat moet een nieuw besluit nemen over de aanwijzing van het Natura 2000-gebied ‘Haringvliet’. Zijn eerdere besluit om de Leenheerenpolder buiten dat gebied te houden, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van 21 februari 2018 vernietigd. De Vereniging Hoekschewaards Landschap was in beroep gegaan vanwege het niet opnemen van de Leenherenpolder in het natuurgebied Haringvliet en heeft nu van de Raad van State gelijk gekregen. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is blij met de uitspraak van de Raad van State en feliciteert het Hoekschewaards Landschap met dit mooie resultaat.

Nieuw aanwijzingsbesluit
In 2014 vonden zowel de Europese Commissie als de Nederlandse Rijksoverheid dat het niet meer nodig was om de Leenherenpolder onderdeel uit te laten maken van het aan te wijzen Natura 2000-gebied Haringvliet. Vanwege het beroep dat het Hoekschewaards Landschap hiertegen instelde, wendde de Raad van State zich tot het Hof van Justitie in Luxemburg. Zij wilde van het Hof weten of het besluit van de Europese Commissie om de Leenheerenpolder buiten het gebied Haringvliet te houden, geldig is. Zij twijfelde eraan of het besluit van de Europese Commissie in overeenstemming was met de Europese Habitatrichtlijn. Het Hof van Justitie heeft in oktober 2017 geoordeeld dat het besluit van de Europese Commissie om het Natura 2000-gebied ‘Haringvliet’ zonder de Leenheerenpolder aan te wijzen, ongeldig is. De Raad van State heeft zich hier in haar uitspraak bij aangesloten en het Hoekschewaards Landschap dus in het gelijk gesteld. Daarmee is het huidige aanwijzingsbesluit vernietigd en krijgt de Staatssecretaris twintig weken de tijd om een nieuw aanwijzingsbesluit over het gebied ‘Haringvliet’ te nemen.

Bron: Pixabay