Leenheerenpolder: Unieke stap van de Raad van State over beroep Hoekschewaards Landschap

26 mei 2016

Leenheerenpolder: Unieke stap van de Raad van State over beroep Hoekschewaards Landschap

De Raad van State wil weten van het Europese Hof (EH) , of de Europese Commissie (EC) bij het schrappen van de Leenheerenpolder als Natura 2000 gebied correct te werk is gegaan.De RvSt heeft twee vragen. Heeft de EC de Habitatrichtlijn juist toegepast en heeft men het besluit voldoende wetenschappelijk onderbouwd?

Het is uniek, dat een nationale rechter (RvSt) aan het EH vraagt of de EC haar werk wel goed heeft gedaan. HWL heeft steeds betoogd, dat de Leenheerenpolder absoluut noodzakelijk is om de polder in te herstellen tot getijdengebied. Alleen zo kun je in het Haringvlietbekken de Europese natuurdoelen duurzaam in stand houden en verbeteren.

Belangrijk is hierbij, dat in het Spui meer getijslag is en dat deze getijslag regelmatiger verloopt. De  Nederlandse Staat vindt, dat het zonder de Leenheerenpolder best kan en de EC heeft in 2015 Nederland daarin gelijk gegeven. HWL is daar weer tegen in beroep gegaan bij de RvSt. Het beroep diende op 24 december 2015. De RvSt heeft de vertegenwoordigers van de staat (EZ) 3 uur lang ondervraagd. EZ kon op geen enkele vraag afdoende antwoord geven. Op 18 mei 2016 besloot daarom te voldoen aan de wens van HWL en de advocaat Anna Jonckhoff om nadere prejudiciële te stellen aan het EH. Onze RvSt is dus geenszins overtuigd door de argumenten van de Staat der Nederlanden.
Definitieve uitspraak volgt over naar schatting anderhalf jaar. Tot de uitspraak blijft de Leenheerenpolder gewoon nog Natura 2000-gebied en valt daardoor dus nog steeds onder de Natura 2000 wetgeving.

Reageren? webredactie@hwl.nl