Lancering CO2 Smart Grid tijdens Nationale Klimaattop

19 oktober 2016

Lancering CO2 Smart Grid tijdens Nationale Klimaattop

Tijdens de Nationale Klimaattop op 26 oktober tekent de CO2 Smart Grid Coalitie een intentie-overeenkomst met de ministeries van I&M en EZ om de toepassing van CO2 sterk te stimuleren. In de coalitie werken 26 partijen samen, uit de markt, maatschappij en overheid. Naast onder meer TNO, ECN, havenbedrijven, provincies, OCAP en Greenports maken ook de Natuur en Milieufederaties van Zuid- en Noord-Holland deel uit van de coalitie. Met deze samenwerking willen de partijen komen tot ’s werelds eerste CO2 Smart Grid: een netwerk van grootschalige bronnen, buffers en gebruikers van CO2.

Geen afval maar een belangrijke bouwstof

De sleutel: CO2 is geen afval maar een belangrijke bouwstof in de circulaire economie . Met het Smart Grid kunnen jaarlijks miljoenen tonnen zuivere CO2 aan processen in de energievoorziening en industrie  (bijv. afvalverwerkers) onttrokken worden. Via een infrastructuur in de grond wordt de CO2 getransporteerd en toegepast in de glastuinbouw. Deze infrastructuur kan relatief eenvoudig en kostenefficiënt uitgebreid worden waardoor de CO2 ook voor de (bio)chemie, bouwmaterialen en andere sectoren toegepast kan worden.

Klimaattop 2016

De klimaattop vindt plaats op 26 oktober 2016 in de Van Nelle fabriek in Rotterdam. De Klimaattop staat in het teken van concrete acties om de  opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden, zoals is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Het volledige programma en aanmeldingsformulier vind u op de website: www.klimaattop2016.nl.

 

nationale-klimaattop