Laat onze mooie kust met rust

19 januari 2016

Laat onze mooie kust met rust

,,Laat onze mooie kust met rust”. Dit appèl deden zestien natuur- en milieuorganisaties, waaronder de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, tijdens de overhandiging van een petitie aan de Tweede Kamer. De natuur- en milieuorganisaties, samen goed voor een achterban van ongeveer 2 miljoen mensen, zijn tegen het besluit van het kabinet om het bouwverbod in de kuststrook af te schaffen.

Vlak voor de kerstvakantie nam het kabinet op verzoek van de minister van Infrastructuur Melanie Schultz een besluit aan dat het mogelijk maakt om in de kuststrook te gaan bouwen. De rijksoverheid bemoeit zich vanaf 1 juli 2016 alleen nog maar met de waterveiligheid. Gemeenten en provincies krijgen de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening buiten de bebouwde kom. Unieke en waardevolle eigenschappen van de kust dreigen nu verloren te gaan door de bouw van bijvoorbeeld recreatieparken, appartementen, boulevards, strandhuisjes en paviljoens.

,,Het gevoel van vrijheid, ruimte, wind om je hoofd, kun je aan de kust nog ervaren. Dit is, zeker in vergelijking met verstedelijkte delen van Nederland, een vrijwel unieke eigenschap van de kust.” Daarom pleiten de natuurorganisaties voor ruimtelijke en planologische kaders om unieke landschapswaarden van rust, ruimte, ongereptheid en weidsheid van de kust te beschermen. ,,Wanneer deze ontbreken, dreigen we een uniek landschap kwijt te raken: 353 kilometer aan brede, zo goed als ongerepte, vrij toegankelijke zandstranden en robuuste duinketens.”

De samenwerkende natuur- en milieuorganisaties bieden de Tweede Kamer de petitie aan, die ondertussen steun krijgt van ruim 83.000 bezorgde mensen. Zij roepen het Kabinet en Parlement op om het besluit dat kustbebouwing langs de hele Nederlandse kust mogelijk maakt, terug te draaien. ,,De minister zegt dat het zo’n vaart niet zal lopen, maar daar is geen enkele garantie voor. Wat je nu kapot maakt, ben je immers voor altijd kwijt. De natuurorganisaties vragen om een goed doordacht plan voor de toekomst van de Nederlandse kust.

Enkele oppositiepartijen in de Tweede Kamer en regeringspartij PvdA scharen zich bij de felle tegenstanders van het bouwbesluit. Op 21 januari gaan zij met minister Schultz in gesprek tijdens het debat over de Omgevingswet. Die moet in 2018 verschijnen en biedt een mogelijkheid om afspraken te maken voor een duurzame toekomst van de kust, waarin natuur en landschap, economie, ruimtelijke ordening, veiligheid en toerisme in evenwicht zijn.

De natuur- en milieuorganisaties die het initiatief namen voor de campagne www.beschermdekust.nl zijn Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, de Zeeuwse Milieufederatie, het Zeeuwse Landschap, Zuid-Hollands Landschap, Stichting Duinbehoud en Natuurmonumenten. Afgelopen week sloten zich daar nog eens tien andere organisaties bij aan: Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds, Landschap Noord-Holland, LandschappenNL, Waddenvereniging, Vereniging Kust & Zee, Stichting de Noordzee, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Milieufederatie Friesland en Natuur en Milieufederatie Groningen.

 Lees meer: