Blog: Laat je hart spreken. Maak je hard voor de kust!

14 september 2016

Blog: Laat je hart spreken. Maak je hard voor de kust!

De kust van Zuid-Holland is een belangrijk gebied in de drukke en dichtbevolkte Randstad. Het is de grootste publieke ruimte in onze provincie. Op een top stranddag zijn er zo’n 2,2 miljoen mensen aan het genieten van zee, strand en duinen. Ook heeft de kust een grote aantrekkingskracht op buitenlands toerisme. Na de 4 grote steden komt de kust met zijn badplaatsen op de tweede plaats. Goed voor zo’n 1,5 miljoen buitenlandse gasten. Ook Nederlanders zelf weten voor hun vakantie de kust goed te vinden. Op rustige stranden en in de duinen komen bijzondere en verstoringsgevoelige flora en fauna voor. Ook in het drukke Zuid-Holland vormen zee en wind nog steeds het dynamische strand en duinlandschap. Het systeem van zee, strand en duinen vormt zo een gouden en natuurlijke rand rond het achterland.

Je zou denken dat een belangrijk gebied met zoveel waarden en belangen eigenlijk vanzelf bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen de aandacht krijgt die het verdient en dat bij ruimtelijke ontwikkelingen juist integraal wordt gekeken naar alle waarden en de directe relatie tussen het kustlandschap en de natuurlijke processen. Maar het tegendeel is jammer genoeg waar. Er ontbreekt regie en er staan veel plannen voor vergaande verstedelijking op stapel. Ook het strand en de publieke functie voor zo velen in de Randstad staat op het spel. Voor meer achtergrond informatie hoef je alleen maar www.beschermdekust.nl te raadplegen. Er is dus meer nodig om ook in de toekomst  van het prachtige kustlandschap met al z’n moois te kunnen blijven genieten.

Het kan en moet anders. De kernwaarden van de kust moeten worden verbonden met toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Natuur, recreatie en toerisme en de kustverdediging moeten meer hand in hand gaan. Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland praten met alle kustoverheden, belangenorganisaties voor recreatie en toerisme en ondernemers om uiteindelijk tot een Kustpact te komen waardoor er meer balans moet komen in de ruimtelijke ontwikkeling van de kust en de aanwezige kernwaarden. Dit is een moeizaam proces, met vallen en opstaan. Maar een Kustpact zet alle neuzen weer de zelfde kant op en dat is nodig.

Sinds de start van de campagne Bescherm de Kust krijgen wij veel positieve reactie van mensen die de kust een warm hart toedragen. Inmiddels zijn meer dan 105.000 mensen direct of indirect betrokken bij de campagne. Het gevoel dat onze kust met z’n prachtige stranden en duinen verloren dreigt  te gaan zet veel mensen in beweging.

Op 17 september willen wij in Katwijk, als laatste van een serie van 3 regiobijeenkomsten die langs de kust zijn georganiseerd, met zoveel mogelijk betrokken inwoners in gesprek komen. Met als centraal thema: hoe kunnen wij de kust beter beschermen en toekomstige ontwikkelingen daarop afstemmen?  Wij zijn op zoek naar ideeën, adviezen, maar ook welke bijdrage iedereen zelf of gezamenlijk kan leveren om dit te bereiken. Het programma van deze dag vindt u op de website van Bescherm de Kust.

U komt toch ook op 17 september naar Katwijk?