Laat de smient niet schieten!

2 november 2017

Laat de smient niet schieten!

Op 1 november 2017 zouden de leden van Provinciale Staten Zuid-Holland spreken over het faunabeheerplan smient. Daarin is opgenomen dat er jaarlijks in Zuid-Holland maximaal 6500 smienten zullen worden afgeschoten om schade aan de landbouw tegen te gaan. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is het daar niet mee eens en heeft daarom samen met 27 andere natuurorganisaties de Statenleden opgeroepen om geen goedkeuring te geven aan het plan.

De smientaantallen gaan namelijk achteruit en dit voorgenomen maximale afschot, dat fors hoger ligt dan het gemiddelde afschot van de afgelopen jaren, brengt de smient nog verder in gevaar. Ook brengt het risico’s met zich mee voor de smienten in natuurgebieden die speciaal voor hen zijn aangewezen omdat niet wordt uitgesloten dat vlak naast deze natuurgebieden afschot plaatsvindt.

Wij hebben deze boodschap per brief aan de Statenleden overgebracht en ook op 1 november mondeling aan hen toegelicht. De Statenleden hadden toen alleen niet genoeg vergadertijd meer over om zelf het faunabeheerplan nog te bespreken. Deze bespreking en besluitvorming hebben zij nu doorgeschoven naar hun vergadering van woensdag 8 november.

Laat de smient niet schieten!

Wij zijn er nog niet gerust op dat alle partijen tegen de goedkeuring van het afschotplan gaan stemmen en willen de statenleden nog een duwtje in de goede richting geven. Doe daarom mee en roep de Statenleden op om de smienten niet te laten schieten! Met één druk op de knop gaat jouw oproep naar alle relevante Statenleden en vraag je hen niet in te stemmen met het smientenafschot.

Verstuur de protestmail en laat de Statenleden jouw oproep horen! >