Klimaatfinanciering onvoldoende ambitieus en onduidelijk

8 september 2015

Klimaatfinanciering onvoldoende ambitieus en onduidelijk

Aanstaande donderdag  spreekt de vaste commissie Infrastructuur en Milieu  met staatssecretaris Mansveld over de agenda van de Milieuraad van 18 september 2015. Voorafgaande aan dit overleg hebben de Natuur en Milieufederaties, Greenpeace, Oxfam Novib, Natuur & Milieu, en Milieudefensie de commissie een brief gestuurd om een aantal punten over de klimaattop in Parijs, klimaatfinanciering en transport onder de aandacht te brengen.

Europees meer CO2-reductie

In de brief pleiten de organisaties voor een Europees doel voor CO2-reductie van  55% in 2030 ten opzichte van 1990. Dit is 15% meer dan de huidige doelstelling die tijdens de vorige klimaattop werd vastgesteld. Ook dringen de natuur- en milieuorganisaties aan op een  geloofwaardig programma om dat doel daadwerkelijk te behalen.

100 miljard klimaatfinanciering vóór klimaattop

Eerder  beloofden ontwikkelde landen  om hun gezamenlijke bijdrage aan klimaatfinanciering op te bouwen tot 100 miljard dollar per jaar (ruim 80 miljard euro) vanaf 2020. Met deze financiering kunnen arme landen de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering aanpakken. Tot nu toe is daar nog niet veel van terecht gekomen. De natuur- en milieuorganisaties roepen de staatssecretaris daarom op om te komen met een geloofwaardig plan om de toegezegde klimaatfinanciering van US$100 miljard nog voor de klimaattop in Parijs te behalen.

De vervuiler betaalt

In Nederland komt klimaatfinanciering uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking ( ODA-middelen) . De organisaties vinden dat klimaatfinanciering additioneel moet zijn aan het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Een groot deel van de kosten van de effecten van klimaatverandering komt voor rekening van ontwikkelingslanden. Terwijl zij juist het minst hebben bijgedragen aan de klimaatverandering. Deze kosten zouden  moeten worden opgebracht door de vervuilers, aldus de natuur- en milieuorganisaties.

Transport opnemen in klimaatdoelen

Ook dringen de natuur- en milieuorganisaties erop aan de scheepvaart en luchtvaart op te nemen in de klimaatdoelen. De organisaties pleiten onder andere voor een wereldwijde  emissiehandel voor het luchtverkeer en zijn voorstander van accijnzen op kerosine.

Extra milieuraad over VN-klimaattop

Op 18 september a.s. vindt in Brussel een extra vergadering van de EU-milieuministers plaats. De milieuraad staat geheel in het teken van het vaststellen van de EU-inzet voor de aanstaande VN-Klimaatconferentie in Parijs in december. Daar moet een nieuw, mondiaal klimaatakkoord tot stand komen. De EU treedt in deze onderhandelingen als één partij op.