Klimaatberaad Energietransitie in het Groene Hart

17 oktober 2016

Klimaatberaad Energietransitie in het Groene Hart

Op zaterdag 26 november organiseert Stichting Groene Hart het KlimaatBeraad: Energietransitie in het Groene Hart. Tijdens het beraad belichten verschillende sprekers de klimaatopgave. Alex Ouwehand, directeur van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland schetst tijdens het beraad de transitie in de agrarische sector en specificeert de opgave voor gemeenten in het Groene Hart.

Zaterdag 26 november
Locatie: Sociëteit Concordia, Westhaven 27 Gouda
Tijd: inloop vanaf 9.30 uur
start 10.00 uur tot 13.00 uur

Tijdens de klimaatconferentie in Parijs stemden bijna 200 deelnemers in met een nieuw bindend klimaatakkoord. Daarmee moet de uitstoot van broeikasgassen worden teruggedrongen en de opwarming van de aarde worden beperkt tot maximaal 2 graden, met als streefwaarde 1,5 graad.  De urgentie om maatregelen te nemen en de omvang van deze inspanningen zijn inmiddels wel geaccepteerd. Maar hoe groot is de opgave? Welke maatregelen zijn effectief? En wat is het effect op ons landschap?

Op 26 november 2016 gaan we dit bespreken met:

  • Annelies van Ewijk, programma manager Energietransitie Provincie Zuid-Holland leidt ons door de provinciale aanpak
  • Ruth Noorduyn van de Omgevings Dienst Midden Holland neemt ons mee door de regionale afspraken en het Energieakkoord
  • Alex Ouwehand schetst de transitie in de agrarische sector en specificeert de opgave voor de gemeenten in het Groene Hart
  • Als voorbeeld wordt de opgave voor de gemeente Alphen aan den Rijn toegelicht

Organisatie: Stichting Groene Hart
Aanmelding gaat met het formulier.
Informatie kunt u krijgen via contact@groenehart.info

 

groene-hart