Kiezer aan zet op 18 maart voor meer of minder asfalt

2 maart 2015

Kiezer aan zet op 18 maart voor meer of minder asfalt

De provinciale verkiezingen in Zuid-Holland op 18 maart bepalen of de provincie wel of niet terughoudend zal zijn met de aanleg van nieuwe wegen. Dat blijkt uit het Groene Kieskompas van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH). 50Plus, D66, GL, PvdA, PvdD, SGP en SP vinden dat er terughoudend omgegaan moet worden met plannen voor de aanleg van nieuwe wegen. Liever kijken zij eerst of andere oplossingen mogelijk zijn, aldus hun verkiezingsprogramma’s. CDA, CU, PVV en VVD denken hier anders over. Zij noemen in hun verkiezingsprogramma’s lijstjes met nieuwe wegen die zij graag gerealiseerd zouden zien.

Op het www.groenekieskompas.nl kunnen kiezers zien hoe de Zuid-Hollandse partijen scoren op de thema’s natuur, landschap, ruimte, duurzaamheid en energie aan de hand van een aantal stellingen. Eén van deze stellingen heeft betrekking op bereikbaarheid. In deze stelling wordt aangegeven dat de verkeersgroei gestagneerd is. Volgens de NMZH is dit reden om wegenplannen die gebaseerd zijn op inmiddels achterhaalde verwachtingen over hoge verkeersgroei opnieuw tegen het licht te houden. GL en D66 benoemen dit ook expliciet in hun verkiezingsprogramma’s. Zij geven aan dat ontwikkelingen en trends die van invloed zijn op de hoeveelheid autoverkeer het noodzakelijk maken om scherp te blijven kijken naar wat echt nodig is.