Kamer dwingt kabinet tot nationaal plan weidevogels

30 november 2016

Kamer dwingt kabinet tot nationaal plan weidevogels

Het kabinet moet op korte termijn een nationaal plan van aanpak opstellen om de weidevogelstand in Nederland te herstellen. De Tweede Kamer nam vandaag een motie aan van GroenLinks en PvdA die daartoe oproept.

Rik Grashoff: “Al jaren pleiten wij voor een stevig en concreet plan om de terugloop van het aantal weidevogels te stoppen. We presenteerden zelfs een duidelijke en haalbare initiatiefnota. Keer op keer weigerde staatssecretaris Van Dam actie te ondernemen. Maar om deze glasheldere uitspraak van de Kamer kan het kabinet niet heen: er moet nu snel werk worden gemaakt van het redden van de weidevogels.”

In het plan van aanpak moeten nationale doelen worden gesteld voor de verschillende soorten weidevogels die binnen een bepaald tijdsbestek moeten worden voltooid. Bovendien moet er concreet beleid komen met financiële onderbouwing en moet helder zijn wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van het plan. Uiterlijk 1 februari 2017 moet het actieplan af zijn. Dat wordt hoog tijd; deze week bleek dat er het afgelopen seizoen maar 4000 jonge grutto’s geteld werden, terwijl er 11000 nodig waren om de populatie in stand te houden.

Bron: GroenLinks