Investeren in energiebesparing eigen huis nog aantrekkelijker

Investeren in energiebesparing eigen huis nog aantrekkelijker

Met de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) stimuleert de overheid energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen. Vanaf 1 september 2020 wordt deze regeling gewijzigd en daarmee nog aantrekkelijker. De NMZH is blij met deze regeling.

26 augustus 2020

Speel je al langer met de gedachten om je woning te verduurzamen, dan is er nu een extra mogelijkheid. Per 1 september 2020 verandert de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). Vanaf dan kan er ook subsidie worden aangevraagd voor huurwoningen in gemengde VvE’s. De aanpassing van de SEEH is dus goed nieuws voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), die bestaan uit koop- en huurwoningen. Verduurzaming van deze panden was lastig, omdat huurwoningen binnen een gemengde VvE voorheen niet in aanmerking kwamen voor de SEEH.

Isoleren financieel aantrekkelijker
Hierdoor wordt het uitvoeren van de isolatiemaatregelen voor de woningen financieel aantrekkelijker. Voor een subsidieaanvraag moet iedere verhuurder dan een verklaring invullen in verband met de staatssteunkaders. De subsidiebedragen en het maximum subsidiebedrag voor energieadvies, procesbegeleiding en het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor VvE’s, worden verhoogd. Hierdoor worden ook kleinere VvE’s (tot 8 woningen) gestimuleerd om voor verduurzaming van het gebouw een goed energieadvies te laten uitvoeren. Ook wordt het voor huurwoningen in gemengde VvE’s mogelijk om van de regeling gebruik te maken.

Daarnaast kunt u vanaf 1 september a.s. meerdere keren subsidie aanvragen. Nieuw is ook de mogelijkheid om een tweede subsidieaanvraag in te dienen. Bij de tweede aanvraag gaat het om minimaal 2 andere isolatiemaatregelen dan de maatregelen die waren ingediend bij de eerste aanvraag. Er bestaan 5 isolatiemaatregelen, namelijk isolatie van:

  • het dak
  • de spouw
  • de gevel
  • de vloer of bodem
  • het glas

Per isolatiemaatregel kunnen VvE’s en eigenaar-bewoners maar één keer subsidie krijgen. Sinds 1 juni 2020 kunnen VvE’s en eigenaar-bewoners tijdelijk ook meer subsidie krijgen. Het oorspronkelijke subsidiebedrag is verhoogd. Om voor deze verhoging in aanmerking te komen moet u uw aanvraag uiterlijk op 31 december 2020 indienen.

Begeleiding van verduurzaming woningen
Begeleidt u een VvE bij het verduurzamen? Vraag dan een gratis oriënterend adviesgesprek aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO-adviseurs helpen graag om de juiste subsidievariant(en) te kiezen en een goede aanvraag voor te bereiden. Kies in het contactformulier voor ‘duurzaam’ en vermeld in het vrije tekstveld ‘SEEH eerste adviesgesprek’. Voor meer informatie over de regeling surf naar https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh.