Investeren in duurzame binnenvaart

24 juli 2018

Investeren in duurzame binnenvaart

Ook de binnenvaart moet duurzamer, zuiniger en schoner worden. Dat is belangrijk om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren en klimaatverandering te beperken. Vergeleken met andere transportmiddelen is de binnenvaartsector achtergebleven bij het verminderen van uitstoot en de ontwikkeling van schone technologie. Dit komt mede doordat schepen en motoren lang mee gaan. Voor investeringen in nieuw materiaal of aanpassingen ontbreekt ook vaak de financiële draagkracht.

De versnelde elektrificatie van de binnenvaartsector is een van de manieren om de uitstoot van stikstofoxide (NOx) te verminderen.

In dat kader zijn PortLiner (e-containerschepen) en GVT Group of Logistics / Barge Terminal Tilburg een samenwerkingsproject gestart voor de bouw van 9 binnenvaartschepen met volledig elektrische voortstuwing. Deze schepen zullen gaan varen op de belangrijkste binnenvaartcorridors in Nederland, België en Duitsland (Nordrhein-Westfalen). Naast directe effecten voor de verduurzaming zal de bouw van 9 binnenvaartschepen met volledig elektrische voortstuwing bijdragen aan de verdere ontwikkeling van batterij-elektrische aangedreven scheepvaart en de totstandkoming van een oplaadinfrastructuur langs de belangrijkste binnenvaartcorridors.

Voor deze investering hebben de initiatiefnemers naast de inzet van eigen middelen ondersteuning gevraagd uit het Europese programma Connecting Europe Facility (CEF). De NMZH hecht grote waarde aan versnelde verduurzaming van de binnenvaart. Daarom hebben wij de aanvraag bij het CEF ondersteund met een Letter of Support.