Innovatiepact van Greenport West-Holland ondertekend

5 februari 2018

Innovatiepact van Greenport West-Holland ondertekend

Op vrijdag 2 februari hebben 39 ondernemers, organisaties, overheden en onderwijs- en onderzoeksinstellingen het Innovatiepact van Greenport West-Holland ondertekend. Zij slaan daarmee de handen ineen om de innovatieve kracht van het tuinbouwcluster te versnellen, zodat de Greenport het meest toonaangevende tuinbouwcluster ter wereld blijft. Greenport West-Holland is het regionale samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Het Innovatiepact Greenport West-Holland wordt afgesloten voor minimaal 3 jaar.

Het Innovatiepact is de basis voor een gezamenlijke agenda waarbij de aangesloten partijen voortdurend samen bepalen aan welke innovatieve thema’s aandacht moet worden besteed door onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Daarnaast committeren de aangesloten bedrijven en instellingen door het beschikbaar stellen van onder meer mensen en middelen. De provincie Zuid-Holland stelt 100.000 euro ter beschikking onder andere voor een programmaregisseur die optreedt als aanjager en verbinder. De programmaregisseur signaleert innovaties, initieert nieuwe projecten en verbetert de financierbaarheid van projecten. Daarnaast houdt de regisseur het bereiken van de gestelde doelen in de gaten..

De 39 ondertekenaars van het Innovatiepact zijn Agribusiness academy, AVAG, De Haagse Hogeschool, Delphy, Demokwekerij Westland, Dunea, Duijvestijn Tomaten, Edudelta, EUPLANTCROPP, de gemeenten Brielle, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rotterdam, Vlaardingen, Westland en Zuidplas, Greenport West-Holland, GreenportFoodFlowerXperience, Hogeschool Inholland, Hoogendoorn Growth Management, Horti Heroes, InnovationQuarter, Leiden-Delft-Erasmus CfS Greenport Hub, Lentiz | onderwijsgroep, Lentiz | MBO Oostland, Lentiz | MBO Westland, LTO Glaskracht Nederland, Natuur- en milieufederatie Zuid-Holland, New World Campus, Provincie Zuid-Holland, Rabobank Westland, Rabobank Zuid-Holland Midden, RNE Education Platform, FloraHolland, The New Farm, TU Delft, Wellantcollege, Wageningen University & Research Glastuinbouw en TNO ICT.

Een folder met de samenvatting van het Innovatiepact en het uitvoeringsplan van het Innovatiecontract is te vinden op de website van Greenport West-Holland.

bron: Greenport West-Holland/provincie Zuid-Holland, 02/02/18