Initiatief Nationale Koolstofmarkt gepresenteerd op Nationale Klimaattop 2016

27 oktober 2016

Initiatief Nationale Koolstofmarkt gepresenteerd op Nationale Klimaattop 2016

Op de Nationale Klimaattop 2016 zijn, op uitnodiging van Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma, tientallen klimaatinitiatieven van bedrijven en burgers gepresenteerd. Bij een daarvan zijn de Natuur en Milieufederaties mede-initiatiefnemer: het voornemen een Green Deal Nationale Koolstofmarkt te sluiten. Deze wordt later dit jaar officieel getekend. Op de Klimaattop is de Green Deal toegelicht en hebben initiatiefnemers voorbeelden van projecten laten zien en partijen uitgenodigd om mee te doen.

Voorbeelden van projecten binnen de Green Deal zijn onder andere: een laadpaal voor auto’s verbonden aan zonnepanelen op een dak van een school; het rendabel maken van mestvergisters; gebruik van mijnwater voor opwarming en koeling van gebouwen; bescherming van veengebieden; en schone brandstof voor zwaar transport zoals zwaar wegverkeer, binnenvaart en zeeschepen. Al deze projecten dragen bij aan mindering van broeikasgasuitstoot. Het aansprekende van deze projecten is dat ze in eigen land of regio worden uitgevoerd, waardoor praktisch uiting wordt gegeven aan het motto ‘Bring Paris Home’.

De voorgenomen Green Deal Nationale Koolstofmarkt richt zich op emissiereductieprojecten in sectoren die buiten het ETS vallen, waaronder landbouw, verkeer en huishoudens. Behaalde emissiereducties kunnen vervolgens als zogenaamde CO2-credits worden verhandeld, bijvoorbeeld aan burgers en organisaties die hun autoverkeer of vliegreizen klimaatneutraal willen maken. We richten ons op een prijs van 20 tot 25 euro per ton CO2-equivalent, als weergave van de klimaaturgentie sinds ‘Parijs’.

De nieuwe klimaaturgentie blijkt ook uit de forse klimaatdoelen die de EU afgelopen zomer heeft voorgesteld voor de sectoren buiten het ETS: 36% CO2 emissiereductie in 2030 t.o.v. 2005. Ook Nederland moet daarvoor flink aan de bak. Deze Green Deal past precies bij deze klimaaturgentie.

De voorgenomen Green Deal is een samenwerking tussen de Rijksoverheid, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en lokale klimaatfondsen. De Green Deal zorgt voor methoden en standaarden voor het berekenen van de emissiereductie voor een reeks van projecten en het borgen van de marktwaarde van de CO2-credits. Hierop wordt toegezien door een onafhankelijk college van deskundigen. Via een actieve communicatie hierover zorgen we voor een succesvolle en laagdrempelige betrokkenheid van bedrijven, (semi)overheidsinstellingen en burgers bij klimaatoplossingen.

Foto: Manon Eeuwes
Foto: Manon Eeuwes