In Memoriam Rob van de Laar

7 oktober 2019

Afgelopen zondagmorgen is ons lid van de Raad van Toezicht, oud-wethouder en ereburger van de gemeente Den Haag, Rob van de Laar overleden. Rob was al enige tijd ernstig ziek.

Vanaf januari 2011 maakte hij deel uit van het bestuur van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland. Rob was binnen het bestuur verantwoordelijk voor de portefeuille financiën. Toen wij in 2012 overstapten naar een Raad van Toezichtmodel is Rob benoemd tot lid van de Raad van Toezicht waarvan hij tot zijn overlijden actief lid was. Vanuit de Raad van Toezicht was hij ook voorzitter van de Auditcommissie.

In de afgelopen 8 jaar heeft Rob zich met een grote betrokkenheid ingezet voor onze organisatie. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de organisatieverandering van onze toenmalige vereniging naar een stichting met een Raad van Toezicht in 2012. Ook bij onze verhuizing van Rotterdam naar Den Haag heeft hij zijn Haagse netwerk gemobiliseerd om dit mogelijk te maken. Rob was bovenal geïnteresseerd in het verbinden van het bedrijfsleven met onze inzet bij de klimaatopgave en de verduurzaming van de provincie Zuid-Holland en in het bijzonder van de gemeente Den Haag. Hij zag kansen en wilde dat wij die ook volop benutten.

Rob was een enorme netwerker en goed ingevoerd in de Haagse en landelijke politiek. Een liberaal in hart en nieren met een overduidelijke mening. Maar ook een levensgenieter die wist te relativeren. Enige jaren geleden kreeg Rob de ziekte van Parkinson, maar dit weerhield hem er niet van om tussen zijn slechte perioden en behandelingen actief te blijven voor onze organisatie.

Wij hebben Rob de afgelopen jaren enorm leren waarderen. Niet alleen om zijn inzet voor onze organisatie, maar ook als persoon. Hij had een duidelijke eigen mening die hij ook inbracht, maar liet de organisatie altijd de ruimte om samen met het team tot standpuntbepaling of aanpakken te komen.

Wij zijn Rob veel dank verschuldigd voor zijn inzet.

Alex Ouwehand,
Directeur Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

Pieter van Alphen,
Voorzitter Raad van Toezicht Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

Rob Schröder
Voorzitter Raad van Aangesloten Organisaties Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

Meer informatie? Neem contact op met