In Memoriam John Poot

8 mei 2024

In Memoriam John Poot

Vandaag bereikte mij het droeve bericht dat John Poot afgelopen donderdag 2 mei op 68-jarige leeftijd is overleden.

Als NMZH zijn wij al decennia betrokken bij de leefomgeving van Rotterdam The Hague Airport (RTHA), voorheen Vliegveld Zestienhoven. In deze periode maakten meerdere medewerkers van de NMZH deel uit van het omgevingsoverleg van het vliegveld en werkten daarbij samen met John Poot. Ik zelf nam vanaf de instelling van de Commissie Regionaal Overleg (CRO) luchthaven Rotterdam in 2013 hieraan deel tot 2022. In deze periode leerde ik John persoonlijk kennen. John was al heel lang betrokken, eerst bij Zestienhoven en daarna bij RTHA, via de Commissie 28 en later benoemd als bewoners-vertegenwoordiger voor de stad Rotterdam, na de maximale zittingsduur trad hij af op 20 december 2019.

In deze periode heb ik John persoonlijk leren waarderen. Met grote betrokkenheid en op een zakelijk manier stond hij voor de belangen van de bewoners en werkte met veel inzet aan het verbeteren van de leefomgeving en het terugdringen van de geluidsoverlast. Hij sprak met regelmaat in bij Raadscommissies of bij de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Of nam intensief deel aan de discussies over het luchthavenbesluit, de toekomstvisie van RTHA en was betrokken bij onderzoeken om feiten en fictie te scheiden. Hij was van mening dat er nauwelijks oog was voor gezondheidseffecten bij de omwonenden van RTHA. En de groei van de werkgelegenheid, waarmee de luchthaven altijd schermt, te vaak ondoorzichtig is en er nauwelijks lijkt te zijn. Citaten uit interviews met hem over de uitkomsten van onderzoeken waar hij bij betrokken was:  ‘Gelijk hebben betekent nog niet altijd ook gelijk krijgen’.

Naast zijn grote betrokkenheid bij de effecten van de luchtvaart op de leefomgeving van Rotterdam heeft John ook samen met anderen een belangrijke sleutelrol gespeeld bij het in historische zin restaureren van de keersluis in de Poldervaart bij het buurtschap Kandelaar in Overschie, bij de overgang van de poldervaart naar de Delftse Schie. Deze keersluis gebouwd in 1928 bedoeld om het aangrenzende gebied (zoals Kethel) te beschermen tegen overstromingen zoals bij de dijkdoorbraak van 1903, heeft tot 1970 gefunctioneerd. Daarna werden de deuren definitief vastgezet. Nadat toestemming was verkregen van het hoogheemraadschap van Delfland, het recreatieschap Midden-Delfland en benodigde fondsen en subsidies waren binnengehaald kon de restauratie gerealiseerd worden. Mede dankzij de inzet van John is de keersluis weer in volle glorie hersteld en weer een mooi landschapselement in Midden-Delfland geworden.

John bedankt voor je jarenlange inzet voor onze samenleving en de mooie resultaten die je daarbij hebt weten te bereiken.

Alex Ouwehand,

Directeur Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en oud-lid van de CRO RTHA

Geschreven door: