In Memoriam Bart Crouwers

16 mei 2024

In Memoriam Bart Crouwers

Op 6 mei is Bart Crouwers door een noodlottig ongeval in Italië overleden.

Bart was een echte oorspronkelijk denker en pionier én persoonlijk met hart en ziel verbonden met het Groene Hart. Hij hield van dit bijzondere landschap en de pure veenweidegebieden. Als bestuurslid van de Stichting Groene Hart zette hij zich in om het Groene Hart beter te beschermen in combinatie met zijn pleidooi voor vergaande vernatting in combinatie met natuurontwikkeling in de veenweidegebieden. Hij had een duidelijke mening en hij wist wat in dit mooie gebied nodig was. Zoals zo vaak wordt dat niet door iedereen begrepen. Maar bijzondere provinciale landschappen als het Groene Hart staan of vallen met de inzet van mensen zoals Bart Crouwers.

Hij schuwde het niet om het als ondernemer ook zelf in de praktijk te brengen: een verdienmodel ontwikkelen met vergaande vernatting, natuurontwikkeling en een natte teelt. Met de Cranberry Company heeft hij samen met zijn zakenpartner Gerard Harleman de cranberryteelt in de Krimpenerwaard geïntroduceerd: een natte teelt met grote mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Hij voegde het woord bij de daad; nam in de startfase grote risico’s en investeerde samen met zijn zakenpartner veel uit “eigen zak”. Apetrots vertelde hij dat de bescheiden oogst, gezien de ontwikkelfase van de teelt, eigenlijk meteen al was verkocht aan de restaurants in de regio. Samen hebben zij laten zien dat natte teelten in veenweidegebieden zoals de Krimpenerwaard ook een toekomst kunnen hebben. Elders in het Groene Hart krijgen de cranberryteelt en andere natte teelten nu navolging.

Persoonlijk heb ik Bart leren kennen vanuit zijn werk als bestuurslid van de Stichting Groene Hart. Het contact werd intensiever toen hij startte met de cranberryteelt. De NMZH had net het concept Valuta voor Veen ontwikkeld: een methode om door vernatting de uitstoot van CO2 tegen te gaan en hiervoor dan verhandelbare CO2 credits te produceren. Bart was bij een presentatieavond geweest en meldde zijn Cranberry Company gelijk de volgende dag aan. Samen hebben wij het projectplan ontwikkeld dat uiteindelijk is goedgekeurd door de Stichting Nationale Koolstofmarkt. Met de verkoop van de CO2 credits kon hij weer een deel van de aanloopkosten van de cranberryteelt afdekken. En de methode paste ook precies in de filosofie achter de Cranberry Company.

Bart dacht in kansen. En hij zag ze ook. Met zijn enorme netwerk kon hij die kansen verbinden met wat hij nodig had om zijn doel te bereiken. Als ik bij Bart op visite was aan de Lange Tiendweg in de polder Middelblok, dan deden wij een rondje tussen de verschillende soorten cranberry’s in de sompige grond en keken wij naar de natuur die zich steeds verder begon te ontwikkelen. Maar we zagen ook samen de inspanning die daarvoor nodig was.

Toen het Valuta voor Veen project succesvol was afgerond hebben wij samen in een korte film het verhaal verteld achter dit project. Dan was Bart op z’n best. Ik was trots op alles wat hij had bereikt.
Jammer dat Bart zo abrupt aan zijn einde moest komen. Ik wens zijn vrouw en zoon de kracht om dit grote verlies te dragen. Ikzelf neem Bart in gedachten mee.

Alex Ouwehand
Directeur Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

Geschreven door: