Hulp voor weidevogels bij Zoetermeer

13 maart 2017

Hulp voor weidevogels bij Zoetermeer

Wethouder Robin Paalvast en Wilfried van den Meerendonk van de vogelwerkgroep Zoetermeer hebben op een prachtige ochtend op vrijdag 10 maart het nieuwe ‘gruttolandje’ officieel geopend. Dit is een speciaal voor de weidevogels ontworpen plasdras gebied in het Buytenpark ten westen van Zoetermeer.

Momenteel zijn er rond de 120 IJslandse grutto’s die in het gebied fourageren, maar straks komt onze nationale weidevogel terug van zijn overwinteringsgebied in Afrika. Dan treffen ze hier een ideale plek aan om zich voor te bereiden op het nieuwe broedseizoen in de omringende weilanden. Om het weidegebied in het westelijke deel van het Buytenpark beter geschikt te maken voor de vogels, zijn er vorig jaar verschillende werkzaamheden uitgevoerd zodat er een terrein met veel natte en drassige delen is ontstaan. En daar houden de grutto’s en andere weidevogels van.

Het gebiedje is gerealiseerd op initiatief de gemeente Zoetermeer in samenwerking met de vogelwerkgroepen en de natuurorganisaties in de regio. Deze organisaties trokken vorig jaar namelijk aan de bel omdat de vogelstand sterk achteruit gegaan is in het boerenland  rond het Buytenpark. Daar wilden zij wat aan doen. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, diverse vogelwerkgroepen en de gemeente Zoetermeer hebben nu in het kader van de campagne Weidoptie de handen ineen geslagen om het tij te keren. Het gruttolandje is het eerste belangrijke onderdeel van een nieuwe aantrekkelijke leefomgeving voor de weidevogels.

image002