Hoog bezoek uit China

29 november 2018

Hoog bezoek uit China

Op 28 november mochten wij een presentatie en dialoog verzorgen voor een politiek-bestuurlijke Chinese delegatie uit Hainan, een eilandprovincie in het zuiden van China. De delegatie bestond uit 25 provinciale bestuurders en parlementsleden en een lid van het Nationaal Volkscongres. In de provincie Hainan zijn plannen om een groot nieuw havencomplex met bijbehorende infrastructuur aan te leggen. Om ervaring op te doen met dit soort planvorming is deze delegatie nu in Nederland.

Naast bezoeken aan onder meer de haven van Rotterdam, hebben zij gesprekken met de overheid, kenniscluster en het bedrijfsleven om de nodige ervaringen uit te wisselen en contacten te leggen. Zij waren in dit verband ook geïnteresseerd in de rol en het functioneren van een NGO in dit soort complexe projecten. Naast het feit dat wij graag open zijn over ons functioneren, vonden wij het ook interessant om een Chinese delegatie ervaringen van een NGO in dit soort processen mee te geven.

In onze presentatie hebben het hoe, wat en waarom van de NMZH besproken en onze positionering in het maatschappelijk en bestuurlijk krachtenveld toegelicht. Daarnaast hebben we ingezoomd op strategische projecten en onze rol daarbij; zoals de Maasvlakte 2, Stikstofdepositie, de LNG dialoog, Kustpact en vergunningverlening trajecten. Tevens konden we uitleggen hoe wij onze relatie met het Havenbedrijf Rotterdam, bedrijfsleven, ministeries en de provincie hebben vormgegeven. Het was wederzijds een bijzondere en leerzame ochtend.

Hainan

Hainan is een eiland in de Zuid-Chinese Zee en tevens de kleinste provincie van China. Het behoort wel tot het zogenoemde ‘vasteland van China’. De oppervlakte is 33.920 km², en de provincie telt 8.030.000 inwoners (2002). Het Li-volk, de oorspronkelijk bewoners van Hainan, bestaat tegenwoordig uit ongeveer 1,1 miljoen mensen. De grootste plaats van het eiland, tevens hoofdstad van de provincie, is Haikou.