Hoger beroep tegen uitspraak over ontheffing afschot winterganzen

20 april 2017

Hoger beroep tegen uitspraak over ontheffing afschot winterganzen

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) gaat samen met een aantal lokale natuurorganisaties in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in de procedure tegen de ontheffing voor het afschot van winterganzen (kolganzen en grauwe ganzen). Volgens de organisaties is de uitspraak van de rechtbank onzorgvuldig omdat de rechtbank in haar onderbouwing uitgaat van verkeerde gegevens en deze op een aantal punten onvoldoende motiveert. Deze punten leggen de organisaties nu in een hoger beroepsprocedure voor aan de Raad van State.

Geen limieten

Eerder tekenden de natuurorganisaties bezwaar en beroep aan tegen de ontheffing voor de inzet van ondersteunend afschot om schade door winterganzen in Zuid-Holland aan landbouwgewassen tegen te gaan.  Begin dit jaar deed de rechtbank uitspraak over dit beroep. Hierbij verklaarde de rechtbank de kritiek dat er geen limieten gesteld worden aan het aantal te doden ganzen ongegrond door te verwijzen naar het advies van het faunafonds met betrekking tot de noodzaak van de reductie van het aantal standganzen. In hun hoger beroep wijzen de organisaties erop dat dit een onjuiste redenering is, want in de ontheffing gaat het om winterganzen. Dat zijn trekganzen en geen standganzen. Ook wijzen de organisaties erop dat de schade die kolganzen in de winter aan percelen met kwetsbare gewassen veroorzaken slechts beperkt is en niet in de hele provincie optreedt, terwijl de ontheffing wel voor de hele provincie geldt. De rechtbank gaat hier in haar uitspraak ten onrechte niet op in.

Lokganzen

De ontheffing staat het gebruik van lokganzen toe. Deze zouden nodig zijn om de ganzen op percelen met kwetsbare gewassen beter onder de schot te krijgen. De ontheffing is echter juist bedoeld om ganzen weg te jagen van deze percelen en het is niet te voorkomen dat door de lokganzen er juist ganzen naar deze plekken gelokt worden die daar anders niet zouden komen. In haar uitspraak wijst de rechtbank er alleen op dat dit niet de bedoeling is, maar zij gaat ten onrechte niet in op wat er feitelijk gebeurt door de inzet van lokganzen. De natuurorganisaties geven in hun beroep aan dat het gebruik van lokganzen zal leiden tot meer afschot dan nodig is.

Lees meer

kolgans