Hoe groen zijn de Zuid-Hollandse gemeenten?

13 december 2018

Hoe groen zijn de Zuid-Hollandse gemeenten?

Welk deel van het oppervlak van Zuid-Hollandse gemeenten wordt benut voor natuur- en recreatie? En hoeveel groen is er per inwoner beschikbaar? De NMZH zocht het uit en zette de cijfers op een rijtje in een fact sheet.

VN norm niet overal gehaald

De Verenigde Naties tellen dat er ten minste 48 m2 openbaar groen per inwoner beschikbaar zou moeten zijn om mensen gezond en in welzijn te laten leven. Deze norm wordt niet overal binnen de gemeentegrenzen gehaald. Zo is in de gemeente Sliedrecht slechts 25,4 m2 natuur- en recreatiegebied per inwoner beschikbaar. Sliedrecht ligt echter wel aan de rand van de Biesbosch dus het is te verwachten dat dit gebied voor een groot deel kan voorzien in de behoefte aan groen van de inwoners van Sliedrecht. De gemeente met het meeste groen per inwoner is de gemeente Westvoorne. Hier is bijna 1360 m2 natuur- en recreatiegebied per inwoner beschikbaar.

Bebouwing rukt op

In bijna alle Zuid-Hollandse gemeenten is het oppervlak aan bebouwing de afgelopen jaren toegenomen. Hoewel in een deel van de gemeenten ook sprake is van een toename van het oppervlak natuur- en recreatiegebied blijft deze toename achter bij de groei van het bebouwde gebied. De enige gemeente waar wel sprake is van een afname van het oppervlak aan bebouwing de afgelopen jaren is Vlaardingen.

Gegevens per gemeente

Wil je weten hoe het staat met de relatieve hoeveelheid groen in jouw gemeente en hoe zich dit de afgelopen jaren ontwikkeld heeft? Zoek je eigen gemeente dan op in onze fact sheet.

20181207 Hoe groen zijn gemeenten ZH

Stadspark foto Susanne Kuijpers
Stadspark foto Susanne Kuijpers