Heeft het Groene Hart nog toekomst? Een terugblik op het debat.

Heeft het Groene Hart nog toekomst?

Onder die titel vond op vrijdag 3 maart een Groene Hart Debat plaats in de Raadzaal van de gemeente Gouda. Centrale vraag was hoe gaan we om met alle ontwikkelingen die op het Groene Hart afkomen in de komende Provinciale Statenperiode van 2023 – 2027. Voor 2030 moeten alleen al in Zuid-Holland 236.000 woningen gebouwd worden. De NMZH vind dat deze keer voor de woningbehoefte gebouwd moet worden, betaalbare woningen voor startende gezinnen en jongeren. Maar ook voor senioren. Veel daarvan zal gebouwd moeten worden in het stedelijk gebied. Maar er zal ook gekeken worden naar het Groene Hart voor deze opgave. Ook vraagt de wateropgave, energietransitie en de extensivering van de landbouw ruimte. In een veenweidegebied met zijn slappe bodem en bodemdaling zijn er grenzen aan wat mogelijk is. In de keynote van Jan Rotmans werd hier uitvoerig bij stilgestaan. De grenzen zijn helder en bepalen voor de toekomst ook wat wel of niet mogelijk is gezien de klimaatopgave waar wij voor staan met zijn doorwerking richting het Groene Hart. Peter Boelhouwer probeerde in zijn keynote in te spelen op wat wellicht nog mogelijk zou kunnen zijn mits hiervoor de nodige spelregels zouden worden toegepast.

7 maart 2023

‘Het gaat niet vanzelf goed, we moeten het samen goed maken’

Aan het eind van het debat stond als een paal boven water dat het Groene Hart de moeite is van het behouden. Niet alles kan, maar de deelnemers willen het Groene Hart wel vitaal houden. Daarvoor zijn nieuwe afspraken en spelregels nodig om meer doordacht en met regie de ontwikkeling van het Groene Hart in de komende 10 jaar beter te begeleiden. Als rentmeester moeten wij ook samen zorgen dat het Groene Hart ook vitaal en als open landelijk gebied aan volgende generaties kan worden doorgegeven. Ook is solidariteit nodig om natuur en landbouw in het landelijk gebied toekomst perspectief te bieden. Een belangrijke opgave waar veel partijen bij moeten samenwerken.

Al met al een goed debat, het Groene Hart heeft weer een momentum gekregen. Samen met Stichting Groene Hart gaat de NMZH opzoek  naar betere afspraken. We denken daarbij aan een aanpak zoals die eerder is gedaan met het Kustpact. Op weg naar een Groene Hart Pact voor een betere bescherming van het Groene Hart.

Klik hier voor de keynote van Jan Rotmans

Klik hier voor het filmpje uit de presentatie van Jan Rotmans

Klik hier voor de keynote van Peter Boelhouwer