Havens ondersteunen aanwijzing Noordzee en Oostzee als stikstofemissiebeheersgebieden

25 oktober 2016

Havens ondersteunen aanwijzing Noordzee en Oostzee als stikstofemissiebeheersgebieden

De havenbedrijven van Antwerpen, Hamburg, Rotterdam, Le Havre en Bremen/Bremerhaven staan volledig achter het initiatief van de landen rond de Noordzee en de Oostzee om de twee zeeën vanaf 2021 als beheersgebieden voor stikstof-emissie (NECA) aan te wijzen. De vijf willen de leden van de commissie Bescherming van het maritieme milieu (MEPC) oproepen om tijdens de 70e vergadering van de commissie, die van 24 tot 28 oktober 2016 in Londen wordt gehouden, hun steun voor dit initiatief uit te spreken.

Europese havens staan onder enorme druk om hun milieubelasting terug te dringen. Dat geldt vooral havens met belangrijke industriële clusters in de buurt van woongebieden en/of Natura 2000-locaties. Het initiatief om de Noordzee en de Oostzee als stikstofbeheersgebied aan te wijzen biedt een uitstekende mogelijkheid om de schadelijke gevolgen voor het milieu verder terug te dringen. De scheepvaartindustrie is verantwoordelijk voor een steeds groter deel van de uitstoot van stikstofoxiden (NOx). Deze uitstoot leidt tot stikstofdeposities op beschermde Natura 2000-locaties en hoge concentraties NOx in woongebieden. De uitstoot van stikstof vanaf het land is inmiddels aanzienlijk teruggedrongen. Ondanks enkele eerste initiatieven is de scheepvaartindustrie er tot op heden echter nog niet in geslaagd om de uitstoot vanaf zee in dezelfde mate te reduceren.

Beheersgebied voor stikstofemissie effectief

Uit internationaal onderzoek is gebleken dat het aanwijzen van een stikstofbeheersgebied een (kosten-) effectieve manier is om de uitstoot van stikstofoxide door zeeschepen te reduceren. Er zijn verschillende beproefde technologieën waarmee aan de NECA-voorwaarden kan worden voldaan, waaronder motoren op twee brandstoffen of pure gasmotoren op vloeibaar aardgas (LNG), selectieve katalytische reductie en uitlaatgasrecirculatie.

Schonere zeescheepvaart stap dichterbij

Het beperken van de stikstofemissie van de zeescheepvaart is een belangrijk onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst “Vermindering stikstofdeposities Rijnmond en omgeving” tussen Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en de natuur- en milieuorganisaties, met NMZH als trekker. Doel van de overeenkomst is de druk op de natuur in Natura 2000-gebieden nabij de haven kleiner te maken bij doorgaande economische activiteit. Met de steun van de vijf havenbedrijven komt een schonere zeescheepvaart weer een stap dichterbij.

Lees meer

 

Rotterdamse Haven