Grootouders fietsen voor het klimaat

30 augustus 2016

Grootouders fietsen voor het klimaat

Grootouders staan als geen ander tussen de generaties. 60% van alle 18-80 jarigen maakt deel uit van drie generatiegezinnen. 60% van alle ouders voedt hun kinderen op in de geest van hun eigen ouders. Grootouders verbinden zo generaties. Gemiddeld zit er 50 jaar tussen de grootouder en het kleinkind.  50 jaar is ook een periode die een mens goed kan overzien en een periode waarin grootouders de wereld weer zachtjes aan gaan doorgeven aan hun kleinkinderen. Veel grootouders maken zich zorgen over de toekomst van hun kleinkinderen. In 50 jaar is de wereld ook behoorlijk veranderd. Dat geldt zeker voor ons leefmilieu en klimaat. In het in december 2015 door 195 landen afgesloten Parijse Klimaatakkoord wordt duidelijk dat er geen 50 jaar meer is om te voorkomen dat de aarde met 2 graden zal opwarmen. De komende 10 à 15 jaar zal alles-op-alles gezet moeten worden om dit te voorkomen.

In 2014 is er een nieuwe beweging ontstaan “Grootouders voor het Klimaat’. Een beweging waarbij grootouders op de bres komen voor hun kleinkinderen. Willen we de aarde leefbaar houden voor volgende generaties dan is een 100% duurzame energievoorziening noodzakelijk. Grootouders voor het klimaat komen op voor kinderen en kleinkinderen en zetten hun schouders onder deze opgave. Je kan meer lezen over deze beweging op: www.grootoudersvoorhetklimaat.nl. Als grootouder kan je je natuurlijk ook aansluiten bij deze beweging om zo de maatschappelijke druk te vergroten en zelf een steentje bij te dragen.

Maar dat kan begin september ook gelijk op een actieve manier. Van dinsdagmiddag 6 september tot en met vrijdagmiddag 9 september fietsen actieve grootouders van Den Haag naar Groningen om aandacht te vragen voor het klimaat. Wilt u een etappe of de gehele route mee fietsen dan kan dat. De route gaat van NS station naar NS station, dus op allerlei plekken kan je opstappen en weer afstappen. Onderweg worden allerlei mooie initiatieven op het gebied van zonne-energie, windenergie en aardwarmte aangedaan, om te eindigen in Groningen waar het heel duidelijk is dat gas en kolen niet de oplossing zijn. Iedere grootouder die voor zijn of haar kleinkind op de bres wil, wordt uitgenodigd  om dat op de website kenbaar te maken met een foto en een quote. De fietstocht is voor iedereen, jong en oud, tandem of e-bike, opoefiets of racefiets.

De directe aanleiding voor deze actie zijn de grieven die de Nederlandse Staat heeft ingeleverd in het Hoger Beroep in de klimaatzaak van Urgenda. Volgend jaar volgt de volgende stap in het Hoger Beroep.  In de tussentijd is het goed om de druk vanuit de samenleving op de ketel te houden. Volgend voorjaar zijn ook de verkiezingen voor de Tweede Kamer en het wordt tijd dat klimaat en duurzame energie hoog op de agenda komt van alle politieke partijen. Dat er veel meer en veel snellere actie wordt ondernomen om de overgang naar 100% duurzame energie te bereiken.

Alleen rigoureuze maatregelen zorgen voor een veilige en gezonde toekomst voor ons en onze kinderen en kleinkinderen. De genoemde veranderingen in het Klimaatakkoord van Parijs zijn stuk voor stuk bepaald geen eenvoudige opgaven. En dat geldt ook voor de noodzakelijke gedragsveranderingen.  Daarom ondersteunt ook de NMZH het initiatief van ‘Grootouders voor het Klimaat’ en Urgenda van harte en roepen wij alle grootouders van Zuid-Holland op om een etappe mee te fietsen. Samen op de bres voor de toekomst van onze kleinkinderen. Zo geven wij samen ook een belangrijk signaal af aan de Nederlandse samenleving.